Kurbağalar Neden Cinsiyet Değiştirirler?Bugüne kadar yapılan araştırmalar da bu soruyu yanıtlayabilecek bazı ipuçları sağlamış fakat kesin olarak tanımlayıcı bir yanıta ulaşılamamıştır. Bütün olup biten hangi genlerin ne derece de etkin hale geldikleri ile ilgilidir.


Yapılan araştırmalar da seks kromozomlarının belirleyici faktör olmadığı kanıtlanmıştır. Geleneksel olarak 2 X kromozomu varsa kurbağa dişidir. Eğer kromozomlardan birisi Y ise hayvan erkektir. Yalnız molekül biyolojisi ve genetik mühendisliği tekniklerinde iş tam tersi oluyor. XX bileşiminden erkek, XY bileşiminden de dişi üretilebilmektedir. Bunlar oldukça nadirdir fakat cinsiyetin belirlenmesi için X ve Y kromozomlarından başka faktörlerin de, muhtemelen her iki kromozomda da bulunan bir genin rol oynadığı gerçeğini ortaya koymuş olması bakımından ilginçtir.

Kurbağalara ve bu durumu sergileyen diğer hayvanlara baktığımız da bir cinsiyet organının kaybolup diğerinin gelişmesine izin veren genleri etkin kılacak kimyasal ateşleyicilerin olma olasılığı oldukça yüksektir. Üretkenliklerini garanti altına almaları açısından ulaşılmış bir evrim olarak düşünülebilir olması bu tür hayvanlar için bir avantajdır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More