AÖF Kayıt Tarihleri 2012-2013
Açık öğretim sistemi bir çok çalışanın hem okuyup hem de eğitimin sürdürdüğü buna imkan tanıyan eğitim kurumlarından bir tanesi. Çoğu öğrenci harçların fazla olduğunu söylese de; askerlik için, intibak için açık öğretim bölümlerini okuyanlar çoğunluktadır.
 
Açık Öğretim Fakültesi okumak için 2 yol vardır. Bunlardan bir tanesi lisede okuduğumuz bölümlerden direk geçiş, ikincisi ise sınav girip herkesin alacağı
cüz’i bir puan alıp tercih yapmaktır. Şimdi bu sene açık öğretim okumak isteyen

binlerce öğrenci yeni kayıtların ve başvurunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte size geçen seneki akademik takvim, bu sene de üç aşağı beş yukarı aynı tarihlerde kayıt ve yenileme olacaktır.

Uzaktan Eğitim Programları:

• “Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı”

• “Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programı”

• “Eczane Hizmetleri Ön Lisans Programı”

• “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Programı”

• “Kimya Teknolojisi Ön Lisans Programı”

• “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı”

• “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans Programı”

Merkezi Açıköğretim Programları:

• “Adalet Ön Lisans Programı”

• “Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı”

• “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Programı”

• “İlahiyat Ön Lisans Programı”

• “Laborant ve Veteriner Sağlık Ön Lisans Programı”

• “Tarım Ön Lisans Programı”

• “Felsefe Lisans Programı”

• “İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı”

• “Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı”

• “Sosyoloji Lisans Programı”

• “Tarih Lisans Programı”

• “Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı”

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programları (Eczane Hizmetleri Önlisans Programı – Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı – Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı – Kimya Teknolojisi Önlisans Programı – Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı) Duyurusu

* Bu programlarda dersler, internet üzerinden yürütülmektedir.

* Öğrenciler derslerin bir bölümünde belli sayıda ödev teslim etmek zorundadırlar.

* Öğrenciler Laboratuvar uygulamalarını yaz okullarında Eskişehir’de gerçekleştireceklerdir.

* Bu programlarda eğitim ve öğretim dönemlik ve kredili sisteme göre yapılmaktadır ve Anadolu Üniversitesi Örgün Eğitim Akademik Takvimi uygulanacaktır.

* Bu programlarda Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.

* Programların öğretim giderleri Açıköğretim Fakültesi ‘nin diğer programlarındaki öğretim giderlerinden farklı ve daha yüksektir.

* Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri programlarında staj zorunluluğu bulunmaktadır. Programlar ve dersler hakkındaki bilgiye Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları sitesinden ulaşabilirsiniz.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı Duyurusu

* Bu programda dersler, internet üzerinden yürütülmektedir.

* Öğrenciler derslerin bir bölümünde belli sayıda ödev teslim etmek zorundadırlar.

* Bu programda eğitim ve öğretim yıllık ve kredili sisteme göre yapılmaktadır. Bu programlarda Açıköğretim Fakültesi Yıllık Akademik Takvimi uygulanacaktır.

* Bu programda Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.

* Programın öğretim giderleri Açıköğretim Fakültesi ‘nin diğer programlarındaki eğitim giderlerinden farklı ve daha yüksektir.

* Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Program ve dersler hakkındaki bilgiye Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları sitesinden ulaşabilirsiniz.


İşte 2012-2013 Öğretim yılı  AÖF Kayıt tarihleri ve Kayıt Yenileme tarihleri açıklandı.

AÖF Yeni Kayıtlar 10 Eylül – 28 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF Çoklu Kayıtlar : 01 Ekim – 19 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF Güz Dönemi Kayıt Yenileme : 22 Ekim – 16 Kasım 2012 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme: 11 Mart – 22 Mart 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yeni Kayıt yaptıracak arkadaşlara başarılar diler umarım en kısa zamanda istedikleri sonuçları alırlar..Sınava Girebilmek için hangi belgeler gereklidir.?

Öğrenciler sınava girebilmek için aşağıda sıralanan 3 belgeyi yanlarında bulundurmalıdırlar:
1) Sınava Giriş Belgesi: İlgili sınava ait öğrencilerin adreslerine gönderilen veya AÖF Büro-Web İnternet sitesinden alınmış öğrencinin nerede sınava gireceğini gösterir belgedir.
2) Öğrenci Kimlik Kartı veya Belgesi: Anadolu Üniversitesi tarafından verilen Öğrenci Kimlik Kartı veya Öğrenci Tanıtım Kartı ya da AÖF bürolarınca verilen fotoğraflı ve onaylı “Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi”dir.
3) Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi.
Sınava giriş için gerekli bu üç belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz!

Sınava giriş belgesi halen adresime ulaşmadı. Ne yapmam gerekiyor?

Gönderilen Sınava Giriş Belgesi eline geçmeyen veya yitirenler, sınavdan önceki hafta içinde AÖF bürolarından veya http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinin “AÖF Büro-Web Hizmeti” kısmına “AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri Şifresi”ni kullanarak giriş yaptıklarında bu sayfada yer alan “Sınav Giriş Belgesi” kısmından temin edebilirler.


AÖF Büro-Web sayfasından döküm almış olduğunuz Sınava Giriş Belgesi, Öğrenci Kimlik/Tanıtım Kartı ve özel kimlik belgeniz ile sınava katılabilirsiniz. Sınava Giriş Belgesi’ni AÖF bürolarına onaylatmanız gerekmemektedir.

Sınavlara yurt dışında katılabilir miyiz?

Fakültemizin sınavları yurt içinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılmaktadır. Öğrenciler yurt içinde hangi ilde kayıtlı ise o ilde sınavlara katılabilirler. Yurt dışında sınava girmeleri mümkün değildir.

Sınavlarda her bir ders için ne kadar süre veriliyor?

Fakültemiz sınavlarında her ders için 40 dakika süre verilmektedir. Yani 3 dersten oluşan sınab 120 dakika, 4 dersten oluşan sınav 160 dakika sürmektedir.

Sınavlarda hesap makinesi kullanmak serbest mi?

Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank, vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Başarılı olduğum bir dersin notunu yükseltmek için tekrardan sınava katılabilir miyim?

Öğrenciler, okudukları sınıftaki derslerden belirtilen tarihlerde ara ve yıl sonu sınavına girecekler, yıl sonu sınavında başarısız oldukları derslerden ise bütünleme sınavına gireceklerdir. Yıl sonu sınav sonucuna göre dersinden başarılı olan öğrenci, o dersten bütünleme sınavına ve sonraki sınavlara yeniden katılamaz.

İstatistik dersine ait tablo ve formüller sınavda veriliyor mu?

Sınavlarda İstatistik dersine ait sınav test kitapçığının sonunda gerekli olabilecek tablolar ve formüller verilmektedir.


Ara sınava katılamadım. Yıl sonu veya bütünleme sınavına katılabilir miyim?

Ara sınavına katılamayan öğrenciler yıl sonu veya bütünleme sınavına katılabilirler.

Yıl sonu sınavına katılamadım. Bütünleme sınavına katılabilir miyim?

Yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.

Bütünleme sınav sonucuna göre tek dersten başarısız olduğum için mezun olamadım. Mezun olabilmek için Fakültenizde tek ders sınavı yapılıyor mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. maddesinde; “Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının tarihleri, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.” denilmektedir.

Bu nedenle ek sınav hakkı verilememektedir.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 30 gün içinde http://aofburo.anadolu.edu.tr adresindeki “AÖF Sınav Sonuçları” kısmında yayımlanmakta ve öğrenciler şifresiz olarak sonuçlara ulaşabilmektedir.


İnternetten yapılan duyuru resmî olmayıp, resmî tebligat öğrencilerin adreslerine postayla gönderilmektedir.

Sınav sonuçlarına itiraz edebiliyor muyuz?

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Cevap kâğıtları bilgi işlem ortamında optik okuyucu ile iki kez kontrollü olarak okunduğundan ve bu okumada yanılma payı bulunmadığı yargı mercilerince de onaylandığından herhangi bir yanlışlığın olması söz konusu değildir. Bu nedenle duyurulan sınav sonuçları kesin olup itiraz edilemez.

Kaynak: http://www.anadolu.edu.tr/aos/sss/sss.aspx


Son Arananlar:

2012-2013 yılı acıkogretim ilahiyat kayıt tarihleri, 2012 2013 açıköğretim önlisans başvuru tarihleri, 2012 2013 ilahiyat önlisans kayıtları ne zaman, 2011-2012 yılı açık öğretim ilahiyat kayıtları, aöf 2011 4 sınıf kayıt yenileme tarihi, aöf ilahiyat 2011 2012 kayıt yenileme, aöf ilahiyat 2011-2012 kayıt yenileme, aöf ilahiyat kayıt yenileme tarihleri 2012, ilahiyat önlisans kayıt yenileme 2011 2012 2011-2012 açıköğretim ek yerleştirme kayıtları ne zaman,2011-2012 açıköğretim kayıt tarihleri,2011-2012 açıköğretim kayıtları ne zaman,2012 Açıköğretim,2012 Açıköğretim Başvuru Tarihi,2012 Açıköğretim Başvuru Tarihleri,2012 Açıköğretim Başvuruları,2012 Aöf Başvuruları,açık öğretim lisesi kayıt başvuru tarihleri,Açıköğretim 2012 Başvuru Tarihleri,Açıköğretim 2012 Başvuruları,açıköğretim başvuru tarihleri,Açıköğretim Başvuru Tarihleri 2012,Aöf 2012 Kayıt Başvuru Tarihleri
Bu haber: www.memurvadisi.com sitesine aittir.
Güncel Blog Sayfası * Online Tv Sayfası * Online Radyo Dinle * Günlük Gazeteler * Kimineli Blog * Beles Radyo * Cep Telefonları * Digg * Maçlar * Altın Döviz Borsa * Ödevler * Arama Motoru * Canlı Maç Seyret * Ödev Sitesi * Yemek Tarifi * Bedava Backlink * Cep Telefonu * Free Backlink * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Türk Filmi İzle * Yalan Dünya Dizisi * Koyu Kırmızı Dizisi * Ayrılık Olmasa Dizisi * Ha Babam Uzay Dizisi * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Güncel * Güncel Blogcu * Zarfat * Memurblogspot * gazete * memurcep * acemtr * İşler Güçler Dizisi * Kötü Yol Dizisi

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More