Banka Kredisi Dosya Masrafını Geri Alma Dilekçe ÖrneğiKredi dosya masrafı iade geri alma örnek dilekçe. Son 10 yıl içinde kredi kullanan vatandaşlara müjde! 12 milyon vatandaş, bankalara başvurarak kredi dosya masraflarını geri alabilecek.  Bankalardan çekilen ihtiyaç, araç, eğitim kısacası her türlü kredi için, kredi tutarına göre kesilen dosya masrafı yeni çıkan bir kanuna göre geri alınabilecek. Dosya masrafını geri almak için, ilk önce bir dilekçe yazmak ve bu dilekçe ile kredinin çekildiği banka şubesine başvurmak gerekiyor. Bu başvurudan olumlu sonuç alımadığı
takdirde kaymakalıklardaki tüketici hakem heyetine başvurmak gerekiyor. Eğer alacağınız 1.161 TL’nin üzerinde ise tüketici mahkemelerine başvurmak gerekiyor. İlgili başvurudan sonra 1-3 ay arasında sonuç alınabiliyor. Sonuç çıktıktan sonra şahıs ve bankaların karara itiraz etmek için 15 gün yasal süreleri oluyor. Bankalar tarafından kredi kullandırılırken dosya masrafı adı altında alınan ek bir ücret alınmaktadır. Bazı banka müşterilerince yapılan itiraz ve açılan davalar sonucunda kredi masrafları bu kişilere banka tarafından iade edilmektedir. Yazımızı okuyarak paranızı geri almak için tıklayınız.

Kimler kredi masrafını geri isteyebilir?

Bankalardan her ne ad altında olursa olsun alınan her türlü kredi kullanıcısı başvuru hakkına sahiptir. Kredi sözleşmesinde böyle bir masrafın alınacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başvuru yapılması uygundur. Yargıtay’ın ilgili kararı gereği 10 yıl içinde kullanılmış olan krediler için başvuru yapılabilir.

Ne yapılması gerekiyor?

Kredi masrafının alınması için aşağıdaki yol haritasının takip edilmesi yeterlidir.

1. Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır.

Mektup örneği:


……………BANKASI …………….. İLİ…………………..  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                                                                                                                                                 ………………..

Konu: Kredi masrafları iadesi Hk.

Bankanızın   …………….    numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim.
Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “
Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;
1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen kredi masrafı ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm
 Saygılarımla,
../…/2012
Adı, Soyadı
ADRES :                                                                                                       İMZA

Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacaktır. Ancak bankanın iadeyi gerçekleştirmemesi durumunda ikinci aşamaya geçilmelidir.

2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine

a- Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneği:


Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikâyet Eden                          :                 
Adresi                                     :
E- Posta & Telefon                 :

Şikâyet Edilen                        :
Adresi                                     :
Şikâyetin Parasal Değeri      :
Şikâyetin Tarihi                     :
Şikâyetin Konusu                   :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
Açıklamalar                            : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.
2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
            Sözleşmede;
            a) Tüketici kredisi tutarı,
            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
            c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  
            e) İstenecek teminatlar,  
            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki Sebepler        : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller           : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)
 


b- Dosya masrafı 1.161,67.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.
Bu haber: www.memurvadisi.com sitesine aittir.
Güncel Blog Sayfası * Online Tv Sayfası * Online Radyo Dinle * Günlük Gazeteler * Kimineli Blog * Beles Radyo * Cep Telefonları * Digg * Maçlar * Altın Döviz Borsa * Ödevler * Arama Motoru * Canlı Maç Seyret * Ödev Sitesi * Yemek Tarifi * Bedava Backlink * Cep Telefonu * Free Backlink * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Türk Filmi İzle * Yalan Dünya Dizisi * Koyu Kırmızı Dizisi * Ayrılık Olmasa Dizisi * Ha Babam Uzay Dizisi * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Güncel * Güncel Blogcu * Zarfat * Memurblogspot * gazete * memurcep * acemtr * İşler Güçler Dizisi * Kötü Yol Dizisi * Veda Dizisi * Yeni Vadi * SSK SGK BAĞKUR SORGU EKRANI

Son Arananlar:dosya masrafı iadesi, kredi masrafı iadesi dilekçe örneği, kredi dosya masrafı iade, dosya masrafları iadesi, kredi dosya masrafı iadesi 2012, kredi dosya masrafı iadesi, kredi dosya masrafı geri alma örnek dilekçe, dosya masrafı iadesi dilekçe örneği, dosya masrafı iadesi dilekçesi, kredi dosya masrafını geri almak, bankadan çekilen kredilerin geri, ihtiyaç kredisi masraf nasıl geri alınır 2012, kredi masraf iadesi dilekçesi, dosya masrafı iade Kredi Dosya Masrafını Geri Alma
Kredi Dosya Masrafını Geri Alma Dilekçe Örneği
Kredi Dosya Masrafı iadesi

5 yorum:

Merhaba.
Çekmiş olduğumuz kredilerin banka masraflarının geri ödenmesi için bankaya muracat edildiğinde. Bankanın daha sonra o kişiye dava açma hakkı var diye duydum bir banka yetkilisinden. Gerekçesi de kredi alınırken tarafımıza imzaltılan kredi sözleşmesindeki bir madde gereği. Bu doğru mudur. Böyle bir durumda ne yapabiliriz.

Teşekkürler.

Ben esnaf sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatipinden kredi çektim parayı Halk Bankasından çktim kesilen masraf yani dosya masrafıda belgede kayıtlı. Ben esnaf olduğum için bu krediden yararlandım. Esnaf sanatkarlar krediside Halk Bankla iş birli yaptığım için bende bu dosya masrafını alabilecek miyim?

İyi günler. Bankalar talep ettiğimiz gerekli evrakları vermek için bir takım ücretler istiyor. Bunun için ne yapabiliriz. Teşekkürler.

Çeşitli tarihlerde çeşitli bankalardan tüketci kredisi aldım ancak tarihlerini ve kesintilerini net olarak bilmiyorum ne yapmalıyım?

Selam,
arkadaşlar ilk önce bankaya gidipde böyle böyle birşey varmı diye sormayın sonra bankayla siz birebir ilişki kurmayın sizi ancak sallarlar yapazağınız iş bankaya iadeli taahütlü bir dilekçe gönderin sonra olumlu yada olumsuz cevabı gelecektir cevaba göre olumsuz olur yüksek ihtimal bir diğer dilekçe ile ilçenizdeki tüketici hakem heyetine (kaymakamlıklarda olur) oraya başvurun, en geç 3 ay içinde sonuçlanır. Benim gibi binlerce insan (hakkını aramasını bilen) bankalardan, GSM operatöründen ve diğer firmalardan cebimizden çıkan fazla paraları geri aldık ve alıyoruz...
Hakkınızı arayın....

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More