2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (İLKOKUL VE ORTAOKUL)2014-2015 Eğitim öğretim yılında İlkokullar ve Ortaokullarda geçerli olacak haftalık ders çizelgesi yayınlandı. Çizelgede özellikle ortaokullarda uygulanacak seçmeli dersler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz... Geçtiğimiz yılın haftalık ders çizelgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış. İşte 2014-2014 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi ve Uygulanması ile ilgili açıklamalar...


2014-2015 İLKOKUL VE ORTAOKUL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.

2. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.

3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi,bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

4. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.

5. Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.

6. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

7. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

2014-2015 İLKOKUL VE ORTAOKUL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

2014-2015 haftalık ders çizelgesi

haftalık ders çizelgesi 2014, yeni haftalık ders çizelgesi, haftalık ders çizelgesi 2014-2015, haftalık ders çizelgesi 2014, 2014-2015 haftalık ders çizelgesi, 4.sınıf haftalık ders çizelgesi, ilköğretim okulları haftalık ders çizelgesi, ortaokul haftalık ders çizelgesi 2014, 5.sınıf haftalık ders çizelgesi 2014,6.sınıf haftalık ders çizelgesi 2014,8.sınıf haftalık ders çizelgesi 2014,7.sınıf haftalık ders çizelgesi 2014,

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More