Erasmus Öğrenim programı Dilekçe Örneği30 ECTS’den Az Ders Alma Durumu

(Çıktı almadan önce bu kısmı siliniz)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ
ERASMUS PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NE


                                                                                                                  …… / …… / 201…


            Mustafa Kemal Üniversitesi ………………….….. Fakültesi / Enstitüsü / Yüksek Okulu, ………………… Bölümü, ………………… Numaralı, ……… Sınıf, lisans / yüksek lisans / doktora öğrencisiyim.
            Erasmus Öğrenim Programı kapsamında 201… / 201… akademi yılı ……………… yarıyılında …………………………’da bulunan ………………………………… Üniversitesinde öğrenim faaliyetinde bulunacağım.  Bir yarıyılda 30 ECTS’lik ders almam gerekmektedir. Karşı üniversiteye gittiğimde değişik nedenlerle 30 ECTS’den daha az kredilik ders aldığımda veya aldığım derslerin bir kısmından başarısız olduğumda Mustafa Kemal Üniversitesi’ne döndüğümde alttan ders alarak eksik kredilerimi tamamlayacağımı taahhüt ederim. Ayrıca, bir yarıyılda 30 ECTS’den fazla kredi ders aldığımda, fazladan aldığım derslerin döndükten sonra bölümüm tarafından sayılmayabileceğini kabul ediyorum. Bu konu hakkında Erasmus Program Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirildim.
            Gereğinin yapılmasını arz ederim.


                                                                                              Ad Soyad:
                                                                                              İmza:Ev Adresi:
Telefon:
E-posta:


Programdan Hibesiz Olarak Yararlanma
(Çıktı almadan önce bu kısmı siliniz)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ
ERASMUS PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NE


                                                                                                                  …… / …… / 201….


            Mustafa Kemal Üniversitesi ………………….….. Fakültesi / Enstitüsü / Yüksek Okulu, ………………… Bölümü, ………………… Numaralı, ……… Sınıfı, lisans / yüksek lisans / doktora öğrencisiyim.
            Erasmus Öğrenim Programı kapsamında 201… / 201… akademik yılında programdan yararlanmaya yedek listeden hak kazandım.  Bu haktan Hibesiz (Non-grant) olarak kendi masraflarımı kendim karşılayarak …………………….. yarıyılında yararlanmak istiyorum.
            Gereğinin yapılmasını arz ederim.


                                                                                              Ad Soyad:
                                                                                              İmza:


Ev Adresi:
Telefon:
E-posta:

Programdan Vazgeçme
(Çıktı almadan önce bu kısmı siliniz)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ
ERASMUS PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NE


                                                                                                                  …… / …… / 201….


            Mustafa Kemal Üniversitesi ………………….….. Fakültesi / Enstitüsü / Yüksek Okulu, ………………… Bölümü, ………………… Numaralı, ……… Sınıf, lisans / Yüksek lisans / Doktora öğrencisiyim.
            201… / 201… döneminde Erasmus ÖğrenimProgramı’ndan yararlanmaya hak kazanmış olan öğrencilerden biriyim. ………………………………… sebepten dolayı programdan yararlanmaktan vazgeçiyorum.
            Gereğinin yapılmasını arz ederim.


                                                                                              Ad Soyad:
                                                                                              İmza:


Ev Adresi:
Telefon:
E-posta:

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More