Bilirkişiye İtiraz Dilekçesi - Ceza Dilekçe ÖrnekleriBilirkişiye İtiraz Dilekçesi - Ceza Dilekçe Örnekleri 

.......  .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN  BAŞKANLIĞI’NA
Dosya: …/…
BİLİRKİŞİYE İTİRAZ
EDEN (SANIK) : Adı ve Soyadı
MÜDAFİİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KATILAN : Adı ve Soyadı
Adres
SUÇ :
TALEP KONUSU : Bilirkişiye itiraz
AÇIKLAMALAR :
1- Mahkemenizde görülmekte olan davada …/…/… tarihinde verilen ara karar gereğince bilirkişi incelemesine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından takdir edilen bilirkişi ücretini yatırmak için yazı işleri müdürüne müracaat ettiğimde, bilirkişi olarak ......  Barosu Avukatlarından …’nın bilirkişi olarak tayin edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
2- Oysa bu kişi halen devam etmekte olan başka bir davada ....... .. .... Hukuk Mahkemesinin .../... E sayılı dosyasında,karşı tarafın avukatlığını yapmaktadır. Derdest olan bu davanın geçen duruşmasında haksız ve mesnetsiz konuşması dolayısıyla duruşma çıkışında aramızda küçük bir tartışma yaşanmıştır. Bu kişinin bu davada bilirkişi olarak tayin edilmesi ise, bizde tarafsız kalamayacağı şüphesini uyandırmaktadır. Bu nedenle yeni bir bilirkişi tayin edilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER :1-
                                                    2-.... .. ..... Hukuk Mahkemesi .../...E.sayılı dosya
                                                    3-Ve her türlü  yasal delil
HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 69 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, mahkemenizce seçilen bilirkişiye itirazımın kabulü ile yeni bir bilirkişi tayin edilmesine karar verilmesini, sanık müdafii olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Bilirkişiye İtiraz Eden 
Sanık Müdafii
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More