Kep adresi nedir? Nasıl alınır? Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemiSon zamanlarda ortada bir KEP adresi furyası aldı başını gidiyor. Kayıtlı Elektronik Posta ve  Elektronik Tebligat sistemi olan Bu kep adresi nedir? Ne işe yarar? Ne kadar para ödenir? Fiyatları nedir? herkes alabilir mi? Gerekli evraklar nedir gibi soruların cevabını bir araya toplamak istedik. İşte kısa bir bilgi.

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi;

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
* E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

* Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
* Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
* Epostanın iletilme zamanını tespit edecek,
* İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
* Hukuken geçerli delil seti oluşturacak
şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP iletilerinize ilişkin deliller 20 yıl, e-Tebligatlarınıza ilişkin deliller ise PTT tarafından 30 yıl boyunca muhafaza edilir.

Gerçek ve Tüzel Kişiler için gerekli evraklara ve başvuru formları bilgisine www.kep.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvurular ilk etapta Ulus PTT Merkez Müdürlüğü’nden alınacaktır. İlerleyen günlerde 132 Merkez 172 gişeden bu hizmetin verilmesi sağlanacaktır. Yetkili PTT Merkez Müdürlükleri bilgisine www.kep.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıtlı Elektronik Posta ve  Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli belgeler ile birlikte,tüzel kişilikler (kamu/özel) adına yetkilendirilmiş kişiler ve gerçek kişiler şahsen PTT Merkez Müdürlüklerimize başvuruda bulunabileceklerdir.

Yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlükleri listesi için tıklayınız.
Başvuru sırasında müşterilerimizden talep edilen evraklar;
Başvuru sırasında doldurulması gereken başvuru formları için tıklayınız;
Gerçek Kişiler;
Gerçek kişiler başvurularını hem www.kep.gov.tr adresinden online başvuru şeklinde hem de yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden resimli resmi kimlik ve başvuru formu ile yapabileceklerdir.
Tüzel Kişiler;
Tüzel kişiler başvurularını yalnızca yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden www.kep.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ve gerekli evrakları sağlayarak yapabileceklerdir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili 6102 sayılı TTK nın 18. maddesine göre noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla yapılabilecek olan tebligatlar elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta ile de yapılabilir. Elektronik tebligat hizmeti Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından verilecektir. Bu kapsamda elektronik tebligat sistemine girmesi zorunlu olanların Elektronik tebligat adresi edinmeleri gerekecektir. Bu kapsamda;

Adalet Bakanlığı tarafından 19 Ocak 2013 Tarih ve 28533 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Anılan kanun bir çok değişikliğe uğramış olup, 11.01.2011 tarihinde yapılan son düzenleme ile 7/a maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinden iki yıl sonra diğer fıkralar ve 1 inci madde 19.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüş ancak bu süre bir yıl uzatılmıştır.


Elektronik tebligat almak için Kayıtlı E-Posta hesabımı PTT’den almak zorundayım?
Hayır. Tebligatlarınızı elektronik olarak almak için Kayıtlı E-Posta hesabınızı istediğiniz KEP hizmet sağlayıcıdan alabilirsiniz.

Tebligatları elektronik olarak almak için ne yapmalıyım?
19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren elektronik tebligat yönetmeliği ile anonim, limited şirketler için elektronik tebligat adresi olarak KEP hesabı kullanması kanunen zorunlu olmuştur. Tebligatları TNB KEP hesabınız ile elektronik olarak alabilir ve TNB KEP’ten alacağınız KEP hesabınızı tebligat adresi olarak ilgili mercilere bildirebilirsiniz. Tebligatlarınızı elektronik olarak almak için hemen başvurunuz.

Neden KEP kullanmalıyım?
İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunmak istiyorsanız, Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,
Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız,
E-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilememesini istiyorsanız,
E-posta ile göndereceğiniz belgenin herhangi bir sahtecilik işlemine maruz kalmamasını istiyorsanız,
E-posta ile yapacağınız bildirimi yasal bir bildirim haline getirmek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz iletiyi hukuki bir delile dönüştürmek istiyorsanız, KEP hesabı sahibi olmalısınız.

TNB KEP’ten hangi hizmetleri alabilirim?

Bireyler ve Kurumlar
• Gönder Al : Bu hizmet ile KEP gönderebilir ve alabilirsiniz.
• Sadece Al: Bu hizmet ile KEP alabilirsiniz, gönderemezsiniz.
hizmet türlerinden birini seçerek TNB KEP hizmetlerinden yararlanabilirler.
Katma Değerli Hizmetler:
• Ücretsiz KEP Rehber Sorgulama Hizmeti: KEP Rehberi kayıtlı kullanıcı bilgilerine kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Rehber kaydı, bireysel kullanıcılar için isteğe bağlı, kurumsal kullanıcılar için ise zorunludur.
• Ücretsiz KEP Delil Sorgulama Hizmeti: KEP Dellilerinize KEP hesabınızda yer alan ilgili ekranlardan dilediğiniz anda ulaşabilirsiniz.
• İlave posta alanı hizmeti: KEP Hesabınızda kullanımınız için 100 MB’lik ücretsiz posta kutusu alanınız vardır. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğu durumda aldığınız servis etkilenmeden bu hizmetten yararlandırılır ve ay sonunda kullanımınız doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.
• Virüs Tarama Hizmeti: Gönderdiğiniz KEP’ler için virüs tarama hizmeti almayı talep edebilirsiniz. Hizmetten yararlandığınız durumda KEP gönderileriniz ve ekleri gönderim öncesinde virüs taramasına tabi tutulur ve virüs bulunduğu durumda size bilgisi verilerek KEP gönderiminiz yapılmaz.
• SMS ile Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için SMS ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında ilettiğiniz cep telefonuna SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
• e-posta ile Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için e-posta ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında belirttiğiniz e-posta adresine gönderilmesini sağlayabilirsiniz.


FCC SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20131231.049
Konu         : KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KULLANMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA
Özet         : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile ilgili 6102 sayılı TTK’ nın 18. maddesine göre noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla yapılabilecek olan tebligatlar elektronik imza kullanılarak Kayıtlı Elektronik Posta ile de yapılabilir.
              Her ne kadar kanun metninde KEP kullanılması ile ilgili bir zorunluluk bulunmasa da, daha sonra yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim Şirketlerin, Limited Şirketlerin ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin KEP kullanması zorunlu hale getirilmiştir.
              Yönetmelik yürürlüğe girmesine rağmen, Maliye Bakanlığı, SGK gibi kurumlar henüz e-tebligat sistemine geçemediklerinden KEP ile ilgili bir sıkıntı yok gibi görünmektedir.
              Ancak, kısa bir süre sonra bu uygulamanın başlayacağı ve uygulama başladığında da ellerinde KEP adresi olmayan şirketlere eski usulle ilk tebligatı yapacakları bu tebligatta KEP den bahsedecekleri daha sonraki tebligatları ise elektronik ortamda yapmaları bekleniyor.
              Bu sebeple cezalarla karşılaşmamak için yukarıda sayılan şirketlerin en kısa zamanda PTT veya yetki almış diğer kuruluşlara başvurarak e-tebligat adreslerini almalarında fayda vardır.
              Şahıs işletmelerin ise Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanmaları zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteyen işletmeler kullanabileceklerdir.


Elektronik tebligat hizmeti Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından verilecektir. Bu kapsamda elektronik tebligat sistemine girmesi zorunlu olanların Elektronik tebligat adresi edinmeleri gerekecektir. Bu kapsamda;

1. Elektronik tebligat adresi almak için hem kazai merciler hem de muhataplar Posta ve Telgraf Teşkilatına başvuracaklardır. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilecektir.

2. Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir.

3. Kazai mercii olarak anılan kurumlara ait alt birimlerin tümü çıkaracakları tebligatta tek bir elektronik tebligat adresi kullanacaklardır.

4.Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcı ların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulacaktır. Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların, bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır.

Tüm bu elektronik tebligat mesaj tarfiği Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından yürütülecektir. Ancak Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi bazı kaidelere bağlanmıştır;

1. Posta ve Telgraf Teşkilatı, Kanunun elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırılacaktır.

2. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan Posta ve Telgraf Teşkilatı, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine veya muhatabın diğer hizmet sağlayıcıdan hizmet alması halinde o hizmet sağlayıcılara, o, hizmet sağlayıcılar da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ileteceklerdir.

3. Posta ve Telgraf Teşkilatı ve hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba iletmeyecekler ancak sistemlerinde tutacaklardır.

4. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

5. Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri Posta Teşkilatının sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirecektir.

6. Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imza yla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır.

7. Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlü olacaktır.

8. Muhatap, hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik posta adresi veya kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilebilir, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme mesajı (ücreti muhataba ait olmak üzere) gönderir. Ancak bu halde bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Yani hizmet sağlayıcının ilgili tebligat bilgisini muhattaba iletememesi tamamen muhatabın sorumluluğunda olacaktır. Her halükarda Muhatabın bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları hizmet sağlayıcı tarafından tutulur.

Muhatabın Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından iletilen elektronik tebligatı alma usulüne işlişkin olarak çıkarılan yönetmelik şu kaideleri öngörmektedir;

1. Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişibilecektir.

2. Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye veya vekiline veya kanuni temsilcisine ulaştırmayı garanti edecektir. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı tarafından yapılacaktır.

3. Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında, 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

4. Gerçek kişiler için, hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilecektir.

5. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinecek ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an, zaman damgasıyla kayıt altına alınacaktır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engellenecek ancak üç ay süreyle muhatabın erişimine açık tutulacaktır.

6. Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu yapıldığı hallerde derhal, fiziki başvurularda beş iş günü içinde muhatabın elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesini engelleyecektir.

7. Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle, Tüzel kişiliğin sona ermesi ve/veya benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanının ortadan kalkması halinde de, muhatabın, elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması işlemi kazai merciler ile Posta ve Telgraf Teşkilatının sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılacaktır.

Elektronik tebligat hizmeti: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini,

Muhatap: Elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiyi,

Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresini,

Tebligatı çıkaran merci: Elektronik tebligat göndermek için İdare tarafından kendilerine elektronik tebligat adresi verilen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kazaî merciler ile diğer kurum ve kuruluşları,

MERSİS: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

Hizmet sağlayıcısı: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını,

Elektronik tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini,

Olay kaydı: İdare veya diğer hizmet sağlayıcılar tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını,

Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,


Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 
..:: CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN ::..
Youtube Dizi İzle,Youtubediziizle,Dizi İzle,Dizi Fragmanı İzle,Dizi Seyret,Full Dizi İzle,HD,Youtube Fragman İzle,Youtube Dizi Tek Parça İzle,Youtube Tek Parça İzle,Yotube Full İzle,Youtube Dizi İzle,Youtubedizi,Dizi İzle,Dizi Fragmanı İzle,Fragmanı İzle Youtube,Dizi Seyret,Full Dizi İzle,HD Dizi İzle,Youtube Yemek Programları İzle,Yemek Programları,Tv Yemek Programları,Yemek Tarifleri,Resimli,Yemek Programları İzle,Yemek Programları,Televizyon Yemek Programları İzle,Yemek Programları Canlı İzle,Full İzle,Online, sinema çekimi filim izle filmi sinema çekimi izle full (watch full movie theater shooting)Yeni çıkan yerli, yabancı filmleri indirmeden online ve full izleyebileceğiniz sinema platformu.. Filmi Türkçe Dublaj Tek Parça Full izle Full Online Hd Kalitesinde Türkçe Alt Yazılı Bedava Yabancı Film İzle, Şirinler İzle, Şirinler Filmi İzle aşk dizisi oyuncuları,aşk dizisi konusu,aşk dizisi kimler oynayacak,aşk dizisinin konusu son aşk,son aşk dizisi hangi kanalda,son aşk dizisi hangi kanalda başlayacak,hazal kayanın yeni dizisi hangi kanalda olacak,aşk dizisi kanalı hangisi dizi,Justin tv izle sitemizde canlı maç izle imkanı sunmaktayız. Lig tv izle hariç justintv sayesinde canlı maç izleme keyfi yaşayın magazin,aşk dizisi,hazal kaya son dizisi,hazal kaya yeni dizisi,hazal kaya aşk dizisi,aşk dizisi oyuncuları,aşk ne zaman başlıyor,hazal kaya,hazal kaya hangi dizide oynayacak,hazal kaya yeni dizisinin ismi,hazal kaya yeni sezonda hangi dizide olacak,hazal kayanın yeni dizisi ne zaman başlayacak,

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More