Dünya ve Osmanlı tarihinin ilkleriDÜNYA ENLERİDünya tarihi ilginç olaylarla dolu. Peki hangi tarihteki ilkleri ne kadar biliyorsunuz? Osmanlı ilk kez ne zaman toprak kaybetti, ilk kez bütçe ne zaman yapıldı, padişahlar lakaplarını ilk nasıl aldı? Hepsini cevabı burada…


Türk sinema tarihinde ilk uluslararası ödül alan ilk film Susuz Yaz'dır.

Dünyada bilinen ilk kilise Hatay'daki Senpiyer Kilisesi'dir.

Parayı ilk kez Lidyalı'lar bulmuştur.

Miladi takvimi Mısırlı'lar oluşturdu, Romalı'lar geliştirdi.

Anadolu'ya yazıyı ilk getirenler Asurlar'dır.

Türkler'in ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.

Tarihte ilk demokrasi örneğini Yunanlı'lar uygulamıştır.

Mısırlı'lar Hiyogralif Yazısını kullanmıştır.

Tarihteki ilk Türk devleti Hunlar'dır.

Mallarda kalite arayan ilk millet Türkler'dir.

Tarihte Türk adında kurulan ilk devleti Göktürk'lerdir.

Tarihdeki ilk yazılı antlaşma Kadeş'tir.

Yerleşik hayata geçen ilk Türk kavmi Uygurlar'dır.

İbraniler tarihte tek tanrılı inanca ,inanan ilk kavimdir.(Musevilik)

Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.

Dört işlemi ilk kez Sümer'ler bulmuştur.

Hristiyanlığı kabul eden ilk Kafkas kavmi Gürcüler'dir.

İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.

İlk cuma namazı Ranuna Vadisi'nde kılınmıştır.

Yeryüzünde yapılan ilk mabet bina Kabe'dir.

Gümüş en çok Meksika'da üretilir.

Karikatürün doğmasını "Daumier" sağlamıştır.

Uçak ilk olarak ABD'de kullanılmaya başlanmıştır.

Dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkesi Vatikan'dır.

Dünya tarihinde İlk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.

Sipahi örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.

III.Osman zamanında hiç ayaklanma ve savaş olmamış sadece büyük yangınlar çıkmıştır.

Hz.Muhammed'in (s.a.) ilk diplomatik başarısı Hudeybiye Antlaşması'dır.

Osmanlı Devleti'nde en fazla rastlanan padişah ismi Mehmet'tir.

Osmanlı döneminde ilk denizaltıyı İbrahim Efendi yapmıştır.

İlk vezirlik sistemi Abbasiler tarafından oluşturulmuştur.

Osmanlı Devleti padişahlarından piyanist olan ilk ve tek padişah V.Murat'tır.

İkta sistemi ilk defa Hz.Ömer zamanında uygulanmıştır.

İlk Safevi padişahı Şah İsmail'dir.

Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.

Tarihte ilk ticaret kolonileri İyonlar tarafında oluşturulmuştur.

Balkanlar II.Kosova savaşı ile ilk kez Türk yurdu olmuştur.

İlk anayasayı Babiller oluşturmuştur.

Reform ilk kez Almanya'da,Rönesans ise İtalya'da ortaya çıkmıştır.

İlk kez Rumeliye geçiş Çimpe Kale'sinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devleti,uçağı ilk kez birinci dünya savaşında kullanmıştır.

Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den almıştır.

Osmanlı Devleti'nde ilk tershane Yıldırım Bayezid devrinde Gelibolu'da oluşturulmuştur.

Sivil Savunma teşkilatı ilk olarak I.Dünya Savaşı esnasında oluşturulmuştur.

Orta Doğu'ya 4 kez Haçlı Seferi düzenlenmiştir.

Müslümanlarla Türkler ilk kez 4 Halife devrinde karşılaşmıştır.

Osmanlı Devleti'nde ekberiyet sistemi ilk defa I.Ahmet devrinde uygulanmıştır.

İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından düzenlenmiştir.

İlk Türk amiral Çaka Bey'dir.

Anadolu Hisarı Yıldırım B.tarafından, Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.

İlk Türk deniz savaşını Çaka Bey yapmıştır.

Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ilk isyan, Sırp isyanıdır.

Musevilik'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar'dır.

Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur.

Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça'dır.

İlk İslam devletinin temelleri Mekke'de atılmıştır.

İlk anayasamız 1876'daki I.Meşrutiyet Anayasasıdır.

Karlofça ant.ile başlıyan gerileme Yaş ant.ile son bulmuştur.

Osmanlı padişahlarının tahta geçerken dağıttığı paraya "Cülüs" denir.

Fatih Sultan Mehmet 12 Hristiyan devletini yıkmıştır.

Osmanlı Devleti'nde en fazla padişahlığı K.Sultan Süleyman yapmıştır.

Yıldırım Bayezid yıldırım lakabını Niğbolu Savaşı'na almıştır.

Osmanlı Devleti ilk deniz savaşı Venedikler'le yapmıştır.

Suğdak Deniz Seferi ilk deniz aşırı seferidir.

Atatürk'e gazi ve maraşallik ünvanı Sakarya Savaşı'ndan sonra verilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin son halifesi Abdülmecid'tir.

Osmanlı Devleti'nden en son ayrılan millet Arnavutlar'dır.

Türkiye Cumhuriyeti devletini ilk kabul eden devlet Ermenistan'dır.

Yunanlılar Edirne ant.ile ,Sırplar da Berlin ant. ile bağımsız olmuşlardır.

Ağrı Dağı'nın eski adı Ararat'tır. Yüksekliği ise 5135km'dir.

T.C.'de ilk general Fevzi Çakmak'tır.

İlk Osmanlı parası Osman Bey,ilk gümüş para Orhan Bey,ilk altın para,Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.

İlk posta teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.

İlk itfaiye teşkilatı Lale devri'nde oluşturuldu.

İlk kağıt fabrikası Lale devri'nde Yalova'da açıldı.

Matbaa ülkemize ilk kez Lale devri'nde gelmiştir.

İlk çiçek aşısı Lale devri'nde yapıldı.

İlk kumaş fabrikası Lale devri'nde İstanbul'da açıldı.

Miryekefelon Savaşı ile Anadolu Türkler'in anavatanı olmuştur.

İLK GÖZLÜK
1280 yılında İtalya’da yapıldı.

İLK BİLGİSAYAR
John Mauchy ve Presper Eckert 1946 yılında ENIAC adlı bilgisyarı yaptı.Bu devasa bilgisayar 10.000 dolara bile alıcı bulabiliyordu.

İLK DENİZALTI
Nautilius.1801 yılında suya indi.

İSİMLENDİRİLMİŞ EN BÜYÜK SAYI
10 üzeri 100 sayısı (1 ve yanında 100 tane sıfır) googol olarak adlandırılır.

İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI
Battanî,10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı.

İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI
Harezmî,9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk bırakılıyordu.Bu da zaman zaman işlem hatalarına yol açıyordu.İlk olarak Türk matematikçi sıfırı Avrupalılara tanıttı ve hemen kabul gördü.

İLK DEFA ALGORİTMANIN KULLANILMASI
Harezmî,9. yy’da.(Algoritma ismi Harezmî’nin değişmiş hâlidir.)

İLK PASCAL ÜÇGENİ
Ömer Hayyam. 11.yy.

Pİ SAYISININ HESAPLANAN EN BÜYÜK DEĞERİ
Yıllarca pi sayısının tam değeri bulunamadı.Günümüzde ise 1 milyarıncı basamağa kadar biliniyor.

İLK LOGARİTMA CETVELİ
1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur.


ROMA RAKAMI İLE YAZILAN EN UZUN SAYI
3888 sayısı:MMMDCCCLXXXVIII

EN UZUN DOMAİN ADI
Bir köyün adı olan http://www.llanfairpwllgwyngyllgoger...iogogogoch.com adresi en uzun alan adıdır.Hatta bu köyde her yıl köyün adını doğru söyleme yarışmaları yapılmaktadır.

İLK İNTERNET
1958 yılında Amerikan ordusunun kendi arasında haberleşmek için kurduğu ağ ilk internet ağıdır.Daha sonra yaygınlaşan sistem,70’li yıllarda halka açıldı.Fakat en büyük ilerleyişini 90’larda yaptı.

İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI
Ebu’l Vefa,10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi.

İLK BİNOM AÇILIMI
Ömer Hayyam. 11.yy.

İLK E-MAİL
1972 yılıında ilk defa e-mail gönderildi.Adres yazılırken,anket sonucu $,@ işaretlerinden @ seçildi.

İLK MOUSE
Yüzyılın en büyük buluşlarından sayılan Mouse 1981 yılında icat edildi.

İLK ÇAMAŞIR MAKİNESİ
1907 yılında bir Amerikan firması yaptı.

İLK FOTOĞRAF
1826 yılında Fransız Niepce tarafından çekildi.Bu ilk fotoğrafın çekilmesi 8 saat sürmüştür.

EN KÜÇÜK FOTOĞRAF MAKİNESİ
Bir Amerikan firması kredi kartı büyüklüğünde,6 mm inceliğinde (dikkat edin kalınlığında demiyorum) ve 35 gram ağırlığında bir dijital fotoğraf makinesi yaptı.

MORS ALFABESİNİN İLK KULLANILMASI
1843’te Samuel Morse icat etti.Nokta ve çizgilerden oluşan morse alfabesinin en bilinen mesajı S.O.S’tur.

EN UZUN YÜRÜYEN MERDİVEN
Rusya’daki bir metroda bulunan bir yürüyen merdiven 730 basamaklıdır.

İLK ASANSÖR
1857 yılında New York’taki küçük bir dükkanda kuruldu.

İLK METRO
1863’te Londra’da seferlere başladı.

İLK DİKİŞ MAKİNESİ
Thimonnier,1830 yılında yaptı.


İLK MAKİNE
M.Ö. 3500 yıllarında Sümerliler tarafından yapılan su çekme makinesi bilinen ilk makinedir.

İLK DAKTİLO
1808 yılında İtalyan bir gazeteci tarafından yapıldı.Önceki basit örneklerine çok daha kullanışlı ve dayanıklı idi.

İLK AMPUL
Joseph Swan,1878.Thomas Edison 1879.

İLK ASPİRİN
Her derde deva aspirinler ilk defa 1897 yılında Alman Felix Hoffman tarafından üretildi.

İLK OTOMOBİL TASARIMI
1868 yılında Belçikalı Ferdinand Verbiest adlı bir rahip,çalışan ilk otomobil modelini çizdi.

EN UZUN OTOMOBİL
İki zengin tarafından yapılan 16,5 metrelik ve 10 tekerlekli otomobil,15 ayda tamamlanabilmiştir.

İLK TELEFON REHBERİ
1878’de sadece 50 kişinin adını olduğu bir telefon rehberi hazırlanmıştır.

EN BÜYÜK LİMUZİN
Zaten büyük olan limuzinlerin en büyüğü 327 cm yüksekliğinde ve 7,5 metre uzunluğundadır.Özel bir tasarım olan limuzinin 8 tekeri vardır.Gerektiğinde araç 60 cm daha yükseltilebilmektedir.

İLK MOTOSİKLET
1885 yılında Daimler tarafından ilk içten yanmalı motorlu motosiklet yapılmıştır.


EN BÜYÜK BİSİKLET
Belçika’da yapılan bir bisiklet,35 kişi tarafından sürülebiliyordu.Ancak bu bisiklet,hiçbir zaman 20 metreden fazla yol alamamıştır.Zaten 35 kişinin de uyum içinde bisiklet sürmesini beklemek hata olurdu.

SES HIZINI AŞAN İLK UÇAK
1947’de Amerikan hava kuvvetlerine bağlı bir uçak,ses hızını aşan ilk uçak oldu.

İLK BİSİKLET MODELİ
Leonardo da Vinci tarafından 1493’te çizilmiştir.

İLK DENİZ UÇAĞI
1910 yılında Henry Fabre yaptı.

İLK TELEVİZYON
Logie Baird televizyonu buldu ve 1926 yılında geniş bir alana televizyon yayını yaptı.

İLK ELEKTRON MİKROSKOBU
Alman Kroll ve Ruska tarafından 1933’te icat edildi.

İLK FOTOKOPİ MAKİNESİ
1938’de Carlson yaptı.

İLK HELİKOPTER
1939 yılında Rus Scorsky tarafından yapıldı.

İLK MİKRODALGA FIRIN
1945 yılında Amerikalı Spencer yaptı.

EN ÇOK TELEVİZYON OLAN ÜLKE
Çin’de yaklaşık 410 milyon televizyon vardır.


ŞANLI OSMANLI DEVLETİ TARİHİNDE İLKLER

1. ILK Osmanli Padisahi OSMAN BEY dir.

2. Osmanlilarin ILK Baskenti SÖGÜT dür.

3. Osmanlilarda ILK defa Beylikten Devlete geçis ORHAN GAZI zamaninda olmustur.

4. ILK Osmanli veziri ALLADDIN PASA dir.

5 . ILK vakfi ORHAN BEY kurdu.

6. ILK düzenli ORDU ORHAN BEY zamaninda kuruldu.

7. ILK para ORHAN Bey zamaninda bastirildi. (1327 )

8. ILK Medrese IZNIK'te ORHAN BEY tarafindan kuruldu.

9. Rumeli'ye geçis ILK defa Orhan Beyin kardesi SÜLEYMAN PASA ile olmustur.

10. Rumeli'de ILK ÜS ÇIMPE KALESI dir.

11. Osmanlilara katilan ILK beylik KARESI BEYLIGI'dir.

12. ILK ALTIN para FATIH zamaninda bastirildi.

13. ILK KAPAN-I DERYA Baltaoglu Süleyman Bey dir.

14. Topçu birligi ILK defa I.MURAT zamaninda kuruldu.

15. Karamanogullari ile ILK savasi I.MURAT yapti.

16. Top ILK defa I. KOSOVA SAVASI ‘inda kullanildi.

17. Savas alaninda sehit düsen ILK Padisah I. MURAT olmustur.

18. Haçlilarla ILK defa SIRPSINDIGI SAVASI ‘inda karsilasildi.(1364)

19. ILK YENIÇERI OCAGI I. MURAT zamaninda kuruldu.

20. Istanbul ILK defa YILDIRM BAYEZID tarafindan kusatildi.

21. Anadolu Türk Birligi ILK defa YILDIRIM BAYEZID tarafindan kuruldu.

22. Osmanlilara Orta Avrupa nin kapilari ILK defa NIGBOLU ZAFERI ile açildi.(1396)

23. Anadolu Türk Birligi ILK defa Ankara savasi SONUNDA BOZULDU.(1402)

24. Osmanlilarda ILK taht kavgalari FETRET DEVRI' inde oldu.

25. ILK deniz savasi ÇELEBI Mehmet zamaninda VENEDIKLILER ile oldu.

26. ILK SÜRRE ALAYI ÇELEBI MEHMET zamaninda düzenlendi.

27. Kendi istegi ile tahttan çekilen ILK Padisah II.MURAT olmustur.

28. Avrupalilar ILK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarini II.KOSOVA SAVASI ‘ndan sonra anladilar.

29. Padisah emriyle öldürülen ILK sadrazam ÇANDARLI HALIL PASA'dir.

30. ILK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATIH'dir.

31. HAVAN topu ILK defa ISTANBUL'UN FETHINDE kullanildi.

32. ILK Osmanli KANUNLARI Fatih KANUNNAMESI'dir.

33. FATIH KANUNNAMESI Osmanli devletinin ILK ANAYASASI niteligindedir.

34. Kalelerin topla yikilabilecegi Ilk kez ISTANBUL FETHI ile anlasildi.

35. ILK KAPITÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURIYETI' ne verildi.

36. Vezir-i azamlar ILK defa FATIH zamaninda DIVANA baskanlik etmislerdir.

37. IPEKYOLU ILK defa FATIH' in Kirim'i fethiyle Osmanli denetimine girmistir.

38. ILK defa Osmanli tahtina iki kez çikan II.MURAT ,son kez çikan II.MUSTAFA dir.

39. dünyada ILK defa YIVLI-SETLI toplar II.BAYEZID zamaninda yapilmistir

40. ILK defa Avrupa Devletlerinin Osmanli devletinin IÇ ISLERINE karismasina neden olan olay CEM SULTAN ‘in Papaya siginmasidir.

41. Osmanli Devletli Iran ile ILK büyük savasi ÇALDIRAN SAVASI dir.(1514)

42. Osmanli Padisahlarindan ILK halife YAVUIZ dur.

43. Osmanlilarin Kuzey Afrika daki hakimiyeti ILK defa MISIR ‘IN FETHIYLE baslamistir.

44. YAVUZ'un Misir ve Hicaz'i feth etmesiyle BAHARAT YOLU ILK defa Osmanlilarin denetimine girdi.

45. KANUNI'nin Rumeli ye yaptigi ILK sefer BELGRAD seferidir.

46. Viyana ILK defa KANUNI tarafindan kusatildi.(1529)

47. Preveze Deniz savasindan sonra Türkler ILK defa AKDENIZ'de üstünlügü ele geçirdiler.(1538)

48. Kaptan-i Derya ,Reis'ül –Küttap ILK defa KANUNI zamaninda divan üyesi oldu.

49 . Osmanlilarla Iran arasinda imzalan ILK antlasma AMASYA ANTLASMASI dir.(1555)

50. ILK defa sefere çikmayan Padisah II.SELIM dir.

51. Ilk defa Istanbul'da dogan,Istanbul'da ölen padisah II.SELIM dir.

52. Osmanli Tarihinde ILK defa KANUN-U KADIM(yeniçeri Ocagina asker alma kanunu)III.MURAT zamaninda bozuldu.

53. ILK defa Sultan I.AHMET zamaninda sehzadeleri sancaklara gönderme uygulamasi kaldirildi.

54. Osmanli Imparatorlugu Avusturya ya karsi siyasal üstünlügünü ve yaptirim gücünü ILK defa ZITVATOROK ANTLSAMASI ile kaybetti.(1606)

55. Osmanli Tarihinde askerler tarafindan öldürülen ILK padisah GENÇ OSMAN (II.OSMAN) dir.

56. Osmanlilarda ILK bütçeyi TARHUNCU AHMET PASA yapmistir.

57. ILK Türk Iran siniri KASR-I SIRIN antlasmasi ile çizildi.(1639)

58. Çesitli sartlar ileri sürerek,göreve gelen ILK VEZIR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PASA dir.

59. Osmanlilar ILK defa KARLOFÇA (1699) ve ISTANBUL(1700) antlasmalari ile toprak kaybetti.

60. Osmanlilarin Rusya ile imzaladigi ILK antlasma ISTANBUL ANTLASMASI dir.

61. Osmanlilarin kaybettigi ILK beylik ERDEL BEYLIGI'dir.

62. Osmanli Devleti ILK defa PASAROFÇA ANTLASMASINDAN sonra Avrupa dan geri kaldigini anlamistir.

63. Osmanli Devleti ILK defa Pasarofça Antlasmasindan sonra LALE DEVRINDE Avrupa'yi örnek alarak islahatlar yapmistir.

64. Avrupa'ya ILK elçiler Lale devrinde PARIS ve VIYANA'ya gönderildi.

65. Osmanlilarda ILK Matbaa GAYRIMÜSLIMLER (Yahudi-Ermeni)tarafindan açilmistir.(15. yy)

66. Osmanlilarda ILK Türk Matbaasi Lale Devrinde IBRAHIM MÜTEFERRIKA tarafindan açildi.(1727)

67. ILK kagit fabrikasi Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.

68 . ILK itfaiye örgütü LALE DEVRINDE kuruldu.

69. Askeri alanda ILK islahati I.MAHMUT yapmistir.

70. ILK Mühendis Okulu 1731 yilinda Kara Mühendis (Mühendishane-i Berri Hümayun)adiyla I. MAHMUT tarafindan kuruldu.

71. ILK defa KAPITÜLASYONLAR 1740 yilinda Sürekli hale getirildi.

72. ILK defa Osmanli Devletinden Halki Türk ve Müslüman olan bir toprak parçasi(Kirim)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLSMASI ile koparilmistir.(1774)

73. Ruslar ILK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLASMASI ile iç islerimize karisma hakkini elde etmistir.

74. Rusya'ya Ilk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLASMASI ile verildi.

75. Ulufe alim-satimi ILK defa I. ABDÜLHAMID tarafindan yasaklanmistir.

76. ILK defa Avrupa ordulari örnek alinarak kurulan ordu NIZAM-I CEDID ordusudur.

77. Avrupa baskentlerinde ILK devamli elçilikler III. SELIM zamaninda açildi.

78. ILK devamli elçilik LONDRA ya açildi.(1793)

79. NAPOLYON Ilk yenilgisini AKKA kalesi önünde NIZAM-I CEDID ordusuyla yaptigi savasta aldi.

80. Osmanli Devletinde ILK Milliyetçilik hareketi SIRP ISYANI dir.

81. ILK defa padisahin yetkileri II. Mahmut'un ayanlarla imzaladigi SENEDI ITTIFAK la (1808) azalmistir.

82. Osmanli Devletinde yasayan azinliklara ILK defa ayricalik BÜKRES ANTLASMASI ile SIRPlara verildi.

83. Osmanli Devletinden bagimsizligini kazan ILK devlet YUNANISTAN olmustur.(1829-Edirne Antlasmasi)

84. Bogazlar Sorunu ILK defa HÜNKAR ISKELESI ANTLKASASI ile ortaya çikti.(1833)

85. Ingilizlere ILK defa kapitülasyonlar BALTA LIMANI TICARET ANTLASMASI ile verildi.(1838)

86. ILK gazete TAKVIM-I VAKAYI adiyla II. MAHMUT zamaninda çikarildi.(1831)

87. Nüfus sayimi ILK defa II. MAHUT zamaninda yapildi.(1831)

88. Timar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) ILK defa II. MAHMUT tarafindan kaldirildi.

89. ILK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamaninda atilmistir.

90. ILK defa Divan Teskilati kaldirilarak Bakanliklar II. MAHMUT zamaninda kuruldu.

91. Ögretim ILK defa II. MAHMUT zamaninda zorunlu hale getirildi.

92. ILK Posta Örgütü II. MAHMUT zamaninda kuruldu.

93. ILK defa Tercüme Odasi,Yabanci Dil Okulu,Devlet Memuru Yetistiren Okullar II. MAHMUT tarafindan açildi.

94. ILK defa yurt disina ögrenci II.MAHMUT zamaninda gönderildi.

95. Kilik-Kiyafette ILK degisiklik II.MAHMUT zamaninda yapildi.

96. ILK defa Padisah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZIMAT FERMANI ile tanimistir.

97. Osmanlilarda ILK kagit para KAIME adiyla 1841 de ABDÜLMECIT tarafindan bastirildi.

98. ILK demir yolu hatti TANZIMAT DÖNEMINDE dösendi.(1866)

99. Telgraf ILK defa TANZIMAT DÖNEMINDE kullanilmaya baslandi.(1854)

100. Laik Kanunlar ILK defa TANZIMAT DEVRINDE çikarildi.

101. Askerligin ILK defa bir bedele baglanmasi ISLAHAT FERMANI ile olmustur.(1856)

102. Osmanli Devleti Kirim savasinda sonra Avrupali devletlerin himayesine girerek ILK defa BAGIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLIGINI kaybetmistir.

103. Osmanli Devleti disaridan borç parayi ILK defa Kirim Savasi(1856) sirasinda Ingilizlerden I.ABDÜLMECIT zamaninda almistir.

104. Osmanli Devletini Avrupa Devleti sayilmasi ILK defa 1856 PARIS ANTLASMASI ile kabul edilmistir.

105. ILK OSMANLI ANAYASASI Mithat Pasa baskanliginda bir komisyon tarafindan hazirlanarak II.ABDÜLHAMID zamaninda ilan edildi.

106. Osmanli devletinde ,halk yönetime ILK defa I. MESRUTIYET döneminde katildi.

107. Osmanli Devletinde Mecelle Hukuku ILK defa I. MESRUTIYET döneminde uygulamaya konulmustur.

108. ITTIHAT VE TERAKKI PARTISI Türk Tarihinde milliyetçiligi Ilk defa resmi bir ideoloji haline getirmistir.

109. Türk tarihinde parti diktasiyla yönetim ILK defa ITTIHAT VE TERAKKI PARTISI'nin yönetimiyle gerçeklesti.

110. Ittihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Firkasi) devlet yönetimini ILK defa kesin olarak I. BALKAN SAVASI sirasinda ele geçirdi.(Babi Ali Baskini)

111. Balkan savasi KARADAG' in Osmanli'ya savas açmasiyla baslamistir.

112. Osmanli Tarihinde ILK DENIZALTI filosu II. ABDÜLHAMIT zamaninda olusturuldu.

113. Osmanli devletinin I. Dünya Savasindan sonra paylasildigi ILK Antlasma SYKES-PICOT antlasmasidir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More