Genel Sağlık Sigortası GSS sorgulama Nasıl Yapılır?
GSS sorgulama nedir? GSS nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası kimleri kapsar? 2012 GSS sonuçları, İnternetten Gelen Sağlık sigortası sorgulama, İnternet üzerinden şifresiz olarak sadece tc kimlik  bilgileri ile Genel sağlık sigortası sorgulaması yapabilmenizi sağlamak amacıyla ayrıntılı bilgi aktarımı yapacağız. Genel sağlık sigortası gelir testini nerede yaptıracağım? İşe
girdiniz, sigortanız başladı, ayrtıldınız tekrar girdininz vs. .ne kadar prim ödeyeceksiniz prim yada ödemeniz gereken SSK prim yükümlülüğünüz varmı hepsini ayrıntılı olarak sorgulamayabilirsiniz. Ozguncel.com ailesi olarak daha önceki yazılarımızda ada e-devlet şifresiz ssk hizmet dökümü ve prim işlemlerini sorgulama yapmanız için bilgi paylaşımı yapmıştık. SSK sorgulama ve hizmet dökümü için buraya tıklayın. GSS Yeşil kart yerine getirilmiş bir uygulamadırGenel Sağlık Sigortası sorgulama ekranından tam dökimolarak öğrenebilir ve isterseniz yazıcıdan çıktısını da alabilirsiniz.
GSS primleri nedir? nasıl hesaplanır? GSS hakkında bilgi. Kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin 1/3 ünden fazla olanlar 2012 yılında aşağıdaki primleri ödeyeceklerdir. ilk 6 ay  En düşük GSS primi 35,46 en yüksek ise 212,76 TL dir .İkinci 6 ayda ise GSS tabanı 37,62 tavanı ise 225,72 dir. Geliri olanlar bu asgari ve azami miktarları ödeyerek sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir.
01.01.2012 ile 30.06.2012 tarihleri arası ödenecek genel sağlık sigortası GSS  primleri
kişi başına düşen aylık geliri,
295,50 den küçük olanlar prim ödemeyecek
asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için,yani 295,50 Tl ile 886,50 TL arasında olanlar için
886,50 TL /3 = 295,50 TL x  % 12 = 35,46 TL
asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 886.50 ile 1.773.00 TL  arasında olanlar
886,50 TL x % 12 = 106, 38 TL
asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için 1,773.00 TL den fazla olanlar için
886,50 TL  x 2 = 1,773 TL x % 12 = 212,76  TL gss primi ödeme yapacaklar
01.07.2012 ile 31.12.2012  tarihleri arasında ödenecek genel sağlık sigortası GSS  prim tutarları
Kişi başına düşen aylık geliri,
313,50 TL den az olanlar prim ödemeyecek
asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu belirlenenler
940,50 TL/ 3 = 313,50 TL x  % 12 = 37,62  TL
asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu saptananlar
940,50 TL x % 12 = 112,86 TL
asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için,
940,50 TL x 2 = 1,881 TL x % 12 = 225, 72  TL Genek sağlık sigortası primi ödenecek
Genel sağlık sigortası primi  ödenecektir. Ödenen  prim karşılığı  sigortalı  ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır
hesaplamalar asgari ücretin değişimine göre güncellenecektir.

Kimlerden Ne kadar GSS Primi kesilecek?

01.01.2012 tarihi itibarıyla yeşil kart dönemi kapanıyor. Bunun ardından yapmanız gereken aile gelir tespiti yaptırak ve sağlıktan faydalanmank için Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına başvurmak. Bu sayede ne kadar gelire ve ayrıca sahip olduğunuz ev araba menkul gayrimenkuller ve tapulara bakılacak . Ek olarak harcamalarınız tesbit  edilecek 1.500 Lira ev kirası ödeyen bir ailke benim gelirim yok diyemeyecek. Aile fertlerine ait kazançta kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşükse prim ödenmeyecek. Ozguncel.com Eğer gelirkişi başı gelir asgari icret miktarında ise asgari ücretin 1/3 ünün  % 12 si karar kesinti alınacak. Ayrıca kişi başı geliriniz Asgari ücretin iki katı kadar ise asgari ücretin 2 katı sağlık primi alınacak.
GSS primi hesaplanması ve tutarları ne kadar? 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları ile 5510 sayılı  Kanunun  60  ıncı  maddesinin  birinci  fıkrasının  (g)  bendi  kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More