29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedir? Şiir ve Yazılar29 ekim anlam ve önemi yazı, 29 ekim ile iligli şiir, cumhuriyet şiirleri, cumhuriyet bayramı konulu kompozisyon, cumhuriyet bayramı konulu yazı, 29 ekim konulu kompozisyon örneği, 29 ekim ile ilgili resim, 29 ekim neden bayram, 29 ekim neden kutlanır şiir, cumhuriyet bayramı 29 ekim

Osman Gazi taradından kurulan Osmanlı Devleti ,623 yıl boyunca ilim,ahlak ve adaleti gözetti.Osmanlılar zamanla eski gücünü kaybetti.1. Dünya savaşı sonunda işbirliği yaptığı ülkeler yenildiği için Osmanlı Devleti'de yenik sayıldı.Bunu fırsat bilen düşmanlar yurdumuzu işgal ettiler.Ordumuz dağıtıldı,silahlarımıza el
konuldu.Müslüman-Türk milleti , işgal edilen vatan topraklarını kurtarmak için düşmanlara karşı direniş harektine başladı.
Osmanlı ordusunda çalışkanlığı ve cesareti ile öne çıkan Mustafa Kemal Paşa, vatanı işgalden kurtarmak için çalışıp planlar yapıyordu.Mustafa Kemal , Padişah Vahdettin Han'ın isteği üzerine 19 Mayıs 1919'da Samsun'a yola çıktı.Milli mücadele meşhalesini ateşledi.Ülkenin değişik yerlerinde kongreler düzenleyen Atatürk ve silah arkadaşları birlik ve beraberlik içinde vatanımızı işgal edenleri tıopraklarımızdan kovdu.İskilal Savaşı' ndan zaferle çıkan Atatürk ve arkadaşları 29 Ekim 1923'de yeni bir devlet kurdu.Adı Türkiye Cumhuriyeti oldu.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 29 Ekim, yurdumuzda her yıl çoşku ve heycanla kutlanmaktadır.Bütün türk vatandaşlarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız.Ve yazını sonunda şunuda söylemeden edemiyeceğim Türkiye bir bütündür , BÖLÜNEMEZ. Vatan için kanını döken bütün şehitlerin mekanı cennet olsun.


Cumhuriyetimizin 91.yılını kutluyoruz...Cumhuriyet 29 Ekim 1923 yılında ilan edilmiştir. Bu nedenle cumhuriyetimizin kuruluşunu her yıl 29 ekimde kutlarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili detaylı bilgiye, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kompozisyon, şiir ve resimlere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz...  Herkesin Cumhuriyet Bayaramını sanalguncel  olarak kutlarız...

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu 29 Ekim gününün yıl dönümü olarak kutlanır. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır.
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim’i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.
Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Cumhuriyet Bayramı, gittikçe büyüyen ve çağdaşlaşan Türkiye’nin bir işaretidir. Kurtuluş Savaşı’nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye’ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilmiş oldu.

Binlerce şehidin kanıyla sulanan bu yüce vatanda; esaretten kurtularak halk egemenliğinin kabul edildiği bu anlamlı günü kutlamak bizlerin en büyük hakkıdır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ÖNEMİ
29 Ekim 1923'te Ne Olmuştur?
29 Ekim Neden Bayram Olarak Kutlanır?
29 Ekim Ne Zaman Bayram Olarak Kutlanmaya Başlandı?

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için devletinin bir gemisi ile Samsun'a gönderilmiştir. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenlemiş ve "Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplamıştır. Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı 'Meclis Başkanı' seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Halk ve düzenli ordular düşman kuvvetlerine karşı savaş vermiş, omuz omuza mücadele etmiştir.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Padişah Vahdettin, 'vatan haini' ilan edilmiş ve yurdu terk etmiştir.

24 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos'ta ilk toplantısını yapmıştır ve 13 Ekim'de Ankara, başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde Atatürk, egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırmış ve "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz," demiştir.

29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devleti'nin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

Cumhuriyette, Atatürk'ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

29 Ekim Ne Zaman Bayram Olarak Kutlanmaya Başlandı?
2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Şiirler

CUMHURİYET BAYRAMI
Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.
Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.
Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.
Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.

İ. Hakkı TALAS
 ***
CUMHURİYET
Al yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar
Renk renk ışıklar yanıyor.
Yirmi üç yıl önce bugün.
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk’ün,
Armağanı Cumhuriyet.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
Cumhuriyet Türklük demek.
Sevinçle, sağlıkla geçsin.
Sabahımız, akşamımız.
Kutlu olsun hepimize,
Cumhuriyet Bayramımız.

Vasfi Mahir KOCATÜRK
***
CUMHURİYET BAYRAMI
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.
Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

A. O. Atok
***
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN
Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,
Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.
Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.
Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.
Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,
Canlansın ışık selleri olsun da o damla
Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin.
On beş asır on beş yılın eb’adına girsin.
Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.
Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,
Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.
Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.
Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.
Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Mithat Cemal KUNTAY
***
29 EKİM ŞİİRİ
Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz Ekimi
Karşılarız neşeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet’e
Yürüyün arkadaşlar
Hep ileri koşalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaşalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
***
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Faydalı zararlı ne?
Düştü Gazi’miz öne,
Sormazlardı kendine.
Koşup dururdu millet,
Sultanın emrine.
Böyle kalmışlık geri,
Uzun yollardan beri.
Düşman yok karşımızda,
Yabancılar girerken,
Hiç durmadan ileri.
Ata’mızın izinde,
Gittikçe daha zinde.
Dünyayı geçeceğiz;
Cumhuriyet devrinde.
Arka çevirip düne.
Otuz yıl önce bizi
Kavuşturdu bugüne.
Sultan yok başımızda,
Milletin hür sesi var;
Yükselen marşımızda.
Devrimler dizi dizi,
Dünya seyreder bizi
Hele bir dokun da gör;
Dalgalanmış denizi…

Zeki OZAN
***
CUMHURİYET MARŞI
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı !
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet !
***
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR
***
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanlı büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya
Dağ, taş, dere, ova, çay;
Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.
Asker, işçi, okullu
Neşe île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!
Dökülen kanımızla
Sönmez inancımızla,
Kavuştuk bizler sana
Can veririz uğruna.
Gel tatlı şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz,
Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damarımızda kansın.
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!

N. Necati ÖNGAY
***
ATATÜRK VE CUMHURİYET
Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,
Duyunca silkindi Türk narasını “Ata”nın!…
Haykırdı kadın, erkek: “İhtilâl var, ihtilâl”!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl…
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,
Bütün millet “Kemal”in etrafında toplandı!..
Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irkının şahlanışı ısırttı “Garb”a dudak!..
Çekince Mehmetçik’ler kılıçları kınından,
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..
Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,
Türk’ün kara bahtını ağarttı “Büyük Gazi”!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..
Değildir zindan artık bize Anadolu’muz,
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez “Ata”ya bizden!..

Cemal Oğuz ÖCAL
***
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Türk oğlu Türk’üz bu vatanda ebediyen
Ürkmeyiz ürkmeyeceğiz kat’iyen.
Rengi al, ay yıldızlı bayrağımız var
Kanla kemikle kutsallaşmış toprağımız var.
İnançlıyız, gururluyuz alnımız açık
Yarınlar bizimdir artık yolumuz açık.
Elinde silâh Mehmetçik nöbet tutar
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar.
Umudumuz her şeyimiz gençlerde
Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Haydi, uyanın… Artık gidiyoruz aydınlığa
Umudunuzu kaybetmeyin yoksa düşeriz karanlığa.
Rahat uyusun, şehitlerimiz, atalarımız
İnmeyecek gökten yere bayrağımız.
Yorulmak, yılmak yakışmaz bize
Elbette tarih şaşacak azmimize.
Türk’üm, Türk’üz, Türk kalacağız
İlimle, insanlıkla, dünyaya sesimizi duyuracağız.

Ahmet TAŞDELEN
***
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR


Kutlu Olsun Uyandık karanlıktan, Ekim’de aydınlığa, Cumhuriyetin ilanı, Kutlu olsun vatana. Her güçlüğü yendik, Bağımsızlık uğruna, Halkın egemenliği, Kutlu olsun vatana. Milletçe sevindik, Kutladık coşkuyla, Atam’ın armağanı, Kutlu olsun vatana. Durmadan ilerledik, Medeniyet yolunda, Cumhuriyet Bayramı, Kutlu olsun vatana. Cumhuriyet Cumhuriyet bizlere, Atatürk’ten hediye, Büyük küçük demeden, Anlatalım herkese. Cumhuriyet sevgisini, Taşıyalım geleceğe, Büyük küçük demeden, Öğretelim herkese.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI FOTOĞRAF, RESİM

29 ekim fotoğrafları

29 ekim fotoğrafları

29 ekim fotoğrafları

29 ekim fotoğrafları

29 ekim fotoğrafları

29 ekim fotoğrafları

cumhuriyet bayramı şiirleri, cumhuriyet bayramı yazıları, cumhuriyetin 91.yılı, cumhuriyetin kaçıncı yılı, 29 ekim şiirleri, 29 ekim kompozisyonları, 29 ekimle ilgili şiirler, 29 ekimle ilgili kısa şiir, 29 ekimle ilgili güzel şiir, 29 ekimle ilgili uzun şiir, lise için 29 ekim şiiri, ilkokul için 29 ekim şiiri29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız Kutlu Olsun2014 yılı içerisinde resmi tatiller ne zaman, hangi günlere geliyor, dini bayram ve resmi bayram tatilleri hangi tarihlerde.

2014 Yılı Resmi Tatil Günleri:TATİL GÜNLERİ
SÜRE
TARİH
GÜN
Yılbaşı1 Gün1 Ocak 2014Çarşamba
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı1 Gün23 Nisan 2014Çarşamba
Emek Ve Dayanışma Günü1 Gün1 Mayıs 2014Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı1 Gün19 Mayıs 2014Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi1/2 Gün27 Temmuz 2014Pazar
Ramazan Bayramı1. Gün28 Temmuz 2014Pazartesi
Ramazan Bayramı2. Gün29 Temmuz 2014Salı
Ramazan Bayramı3. Gün30 Temmuz 2014Çarşamba
Zafer Bayramı1 Gün30 Ağustos 2014Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi1/2 Gün03 Ekim 2014Cuma
Kurban Bayramı1. Gün04 Ekim 2014Cumartesi
Kurban Bayramı2. Gün05 Ekim 2014Pazar
Kurban Bayramı3. Gün06 Ekim 2014Pazartesi
Kurban Bayramı4. Gün07 Ekim 2014Salı
Cumhuriyet Bayramı1,5 Gün28-29 Ekim 2014Salı Çarşamba

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More