GÖZLÜK CAMI Ve ÇERÇEVESİ REHBERİ MUTLAKA BAKINBugün sizlerle bugüne kadar pEk değinilmemiş ve internet ortamındada az sayıda kaynağın olduğu bir konuya değineceğim.Konuö öncelikle gözlük değil gözlük
camları ile ilgili...Biraz gözlük ile ilgili bilgi vermek gerekirse;

Gözlüğü ilk bulan kişinin kim olduğu bilinmiyor. İnsanlık tarihinin büyük teşekkür borçlu olduğu, bu parlak buluşu gerçekleştiren kişinin kim olduğu
bütün

araştırmalara rağmen hala sırrını koruyor. Bu kişinin 1250 Veya 1280 yıllarında Venedik'te yaşamış olması büyük bir olasılık, çünkü 13. Yüzyılda, Ortaçağda

Venedik, İtalya'da cam üretimiyle ünlü olan bir yerdi.

İlk gözlüklerin mercekleri konveks, yani dışbükeydi ve sadece yakını görme problemi olanların işlerine yarıyordu. Uzağı görme sorunu olanların derdine çare

olacak konkav (içbükey) merceklerin üretilmesi için yüzyıl geçmesi gerekecekti. Görüldüğü gibi gözlüğün tarih içindeki gelişmesi oldukça yavaştır.

Uzağı görme sorununu yani miyopluğu düzeltecek merceklerin ancak 15. yüzyılda yapılabilmesinin sebebi o tarihlerde, gözlüğün daha çok yakını okuma amaçlı

kullanılması, uzağı görememenin o kadar önemsenmemesi ve içbükey merceklerin imalinin daha zor ve pahalı olmalarıydı.

Gözlük icat edildikten ancak 350 yıl sonra düşmeden yüzün ortasına tutturulabildi. Aslında bu gözlük tarihindeki en son ve önemli buluştu. Edward Scarlett

1730'da Londra'da sabit gözlük sapını icat etti. Saplar kafaya göre ayarlanabildiği için gözlük burun üzerine daha az ağırlık yapıyor, düşme tehlikesi de

önlenmiş oluyordu.

Ancak tüm bu yavaş gelişmeye karşın gözlüğün insanlığa hizmeti büyük oldu, en azından onların yaşama bağlılıklarını arttırdı. Matbaanın icadından, basılan

kitap ve gazete sayısının artmasından sonra gözlük lüks olmaktan çıkıp tam bir ihtiyaç oldu.

14. Yüzyıl ortalarında İtalyanlar gözlük camlarına belki şekillerindeki benzerlikten dolayı 'mercimek' anlamında 'lenticchie' adını verdiler. İngilizcesi

de 'lentis' olan mercimek, yaklaşık iki yüzyıl gözlük camı anlamında da kullanıldı. Günümüzde kullanılan 'lens' adının kökeni de bu sebeple mercimeğe dayanıyor.

İlk gözlükçü dükkanı 1783'de Philadelphia'da açıldı. Francis Mc Allister dükkanında gözlükleri bir sepetin içine yığıyor, müşteriler de bunları tek tek

deneyerek gözlerine uygun geleni alıyorlardı.

Şimdi ise biraz camdan bahsedelim;

Camın tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Arkeologların yaptıkları kazılarda Neolitik çağlara ait cam veya cama benzer maddelerden yapılmış süs

eşyaları bulunmuştur. Fakat camın ilk önce nerede ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak ortaya konulamamıştır.

Bir rivayete göre Fenikeli tacirler Belus Nehri kıyılarına taşıdıkları nötron (Soda karbonatı) yükleriyle kamp kurarlar ve kamp ateşinin üzerine koydukları

yemek kaplarını nötron bloklarla ateşin üstünde tutarlar. Ertesi gün uyandıklarında çok şaşırırlar. Ateş, nötron ve kumu eriterek o ana kadar görmedikleri

o gizemli maddeyi, camı oluşturmuştur. Bu hikaye muhtemelen camın ilk yapımı sırasında kullanılan bu kumun popüler olması ile alakalı olmalıdır.

Bununla birlikte bulunan en eski cam parçaları M.Ö. 3500 yıllarında Mısır ve Mezopotamya’dadır. Asıl cam işlemeciliği Mısırlıların üfleyerek cam eşyaları

oluşturma yönteminden sonra gelişmiş ve yayılmıştır. Üzerinde tarihi yazılı en eski cam M.Ö 1551-1527 yıllarında yaşayan Firavun Amen Hatepe ait bir

boncuktur.

Türkiye'de ise camcılık ilk kez gözboncuğu üretimi olarak İzmir-Görece köyündeki ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Anadolu'nun her tarafında

temelinde nazar inancı olan cam boncukları görmek mümkündür. Sonraları cam üretimi, özellikle Selçuklular 'dan başlayarak gelişmiş ve İstanbul'un fethi

ile, İstanbul ve çEvresinde pek çok cam imalathanesi kurulmuştur. Cam yurdumuzda ancak altın yıllarını 20. y.y. da yaşamaya başlamıştır.


Bu temel bilgilerden sonra önemli olan göz + görme kalitesi + optik camın performansıdır.Gözlükçümüzden isteyebileceğimiz optik camların

1.Nasıl olması gerektiği
2.Hangi kalitede olması gerektiği
3.Markaların aralarındaki faRkların ne oldUğu
4.Gözlükçüye gittiğimizde gözlükçünün esiri olmamayı
5.Gözlük camı seçerken nelere dİkkat etmemiz gerektiği


gibi bilgileri burada anLatacağım.

ORGANİK CAMLAR
Önemli olan gözlüğün hafif olması ve camların kırılgan olmaması ise bu camlar seçilmelidir. Bu camlar mineral camlara nazaran daha hafif ve sağlamdır.


POLİKARBONAT CAMLAR
Bu camlar genellikle koruyucu gözlük olarak kullanılırlar , darbelere karşı dayanıklı ve serttir.Organik camlara nazaran darbelere karşı

6-7 kat daha dayanıklıdırlar.

MİNERAL CAMLAR
Mineral camlar sert hammaddelerle üretilirler yüksek ışık geçirgenliği , ısıya karşı dayanıklılık , kolay çizilmeme gibi özelliklerinden dolayı tercih

edilirler. Bu camlar fabrika ortamında renklendirilerek de kullanılabilir. Renkli camların kullanım alanları farklılık gösterir.

YEŞİL Yeşil renk günlük kullanım için en ideal renktir,gözü zorlayan parlak ışığı azaltır ve renklerin kendi doğallığında görülmesini sağlar.

SARI Güneşe karşı gerçek koruyuculuğa sahip değildir,az ışıklı ortamlarda,alaca karanlıkta,gece araba kullanılırken ve sisli havalarda görüşü arttırır

ve sürücü gözlüğü olarak bilinir.

KAHVERENGİ Günlük kullanım için idealdir, kontrast arttırıcı özelliğe sahiptir

GRİ Genel amaçlı kullanım için renklerin en idealidir. Doğru ve kusursuz bir görüşe olanak tanır, kontrast artırıcı özelliği olmamasına rağmen , gerçek

renklerin algılanmasına kolaylıkla imkan sağlar.

KIRMIZI Avcılık veya kayak spor unda önerilir , düşük ışık ta görüntünün algılanmasında derinlik sağlar.

FOTOKROMİK CAMLAR

Kolormatik camlar olarak bilinirler , numaralı gözlük kullananların ışık rahatsızlıklarını gidermek için kullanılır,koyulaşıp beyazlaşabilme özelliğinden

dolayı tek gözlük kullanMak isteyenler için idealdir ama renginin açılmasının zaman alması da dezavantajıdır. UV ışınından gözleri yeterince korumazlar

bunun için UV filitreli fotokromik camlar tercih edilmelidir.

POLARİZE CAMLAR

Polarize filtre sadece bir düzlem yönündeki ışığın geçmesine izin verir yüksek polarizeli camlar sayesinde parlamalar engellenerek ışığın göze ulaşması

sağlanır,polarize güneş gözlükleri kullanılarak , parlama ve yansıma % 99 oranında ortadan kalkar ve bununla ilgili rahatsızlıklar giderilir.


LENTİKÜLER CAMLAR

Gözlük kullanılıcılar yüksek numaralı camlardan rahatsız olurlar ,gözün dışarıdan görünümünün çok farklı olması , normalden daha ağır olmaları , estetiksel

bozukluk bunlardan bazılarıdır, bu sorunları ortadan kaldırmak için üretilen özel camlara lentiküler camlar denir. Camların orta kısımlarında dioptrik güç

vardır ama kenar kısımlarında herhangi bir dioptrik güç bulunmaz sadece çerçeveye montaj için kullanılır.

YÜKSEK İNDİSLİ CAMLAR

Miyop , Hipermetrop veya Astigmat camlarda numara 2.00 dioptriyi geçtiğinde camın kenar ve orta kısımlarında kalınlaşmalar meydana gelir ve bununla

birlikte camın ağırlığı artar ve gözlüğün burun üzerindeki baskısıda artar bu durum gözlük kullanılıcıları tarafından hiç istenmeyen bir durumdur. Bu

yüzden yüksek indisli ( 1.6?1.7?1.8) ve 8.00 dioptriyi geçtiğinde (1.9) indisli camlar kullanılarak camlar daha ince , daha hafif ve daha iyi görüş

sağlayan duruma getirilebilir.bu camlarla birlikte ideal çerçeve seçimiyle 8.00 dioptrili bir camın kenar kalınlığı 2.00 dioptrili bir camın kenar kalınlığına indirgenebilir.


BİFOKAL CAMLAR

Uzak ve yakın için ayrı ayrı gözlük kullanmak yorucu ve sıkıcı bir iştir işte bifokal camlarla bu işlem tek gözlükle yapılabilmektedir ancak bifokal

camlarda sadece uzak ve yakın alan görüşüne izin vardır orta görüş yoktur.

TRİFOKAL CAMLAR

Bifokal cam a ilave olarak yakın segment üzerine uzak ve yakın dioptri ortası bir numara ilavesi yapılarak elde edilir amaç orta görüşüde sağlamaktır,

fakat hiç estetik olmamasından dolayı fazla tercih edilmezler ayrıca geçişleri çok serttir.


PROGRESSIVE CAMLAR

Uzak , Orta ve Yakın görüş için en estetik ve en ideal çözümdür . Görüntü aralarında atlama yapmaz,yumuşak geçiş noktalarına sahiptir , kişi bakmak ve

görmek istediği objeyi zorlanmadan atlama sorunu olmadan elde edebilir.Ayrıca cam üzerinde kesitler bulunmaması nedeniyle dışarıdan görünüşü tek tip cam

gibidir..

Bu camlar fotokromik, organik, polıkarbon, mineral AR kaplamalı v.s kişinin ihtiyaçlarına göre üretilebilmektedir.


Öncelikle piyasada var olan optik gözlük camları kalitesiyle bilinen hoya,zeiss,rodenstock,shamirlens,essilor,seiko,rupp+hubrach,bbrg ve kodaktır.Bunlardan
Türkiye şartlarında en çok hangisi satılıyor derseniz ben "hoya ve zeiss"derim.Hoyayı Merve optik,Zeiss'ı ise cemfa optik türkiyeye getirmekte ve ikiside
yılların marKası.Daha çok hOyanın satışlarınIn fazla olduğunu piyasadan öğrendiğim kadarıyla gözlÜkçüler daha yüksek oranlarda kazancınIn olduğunU belirttileR.
Hoya markası Japon,Zeiss Almandır.Bu iki markanın üzerinde daha çok durarak Türkiye şartlarında alınabilecek en iyi optik camları anlatacağım.


Markaların 2010 kazancı

Hoya
Hoya Vision Care
Founded: 2000
HQ./Main Lab Location: Lewisville, Texas

No. of Locations: 22
No. of Employees: 1,200


Antonio, Hoya San Diego, Hoya Seattle, Hoya St. Louis.
Key Markets: National
2010 yılı yaklaşık Net Kazancı: $212 million
Rx Satışları: $180 million
No. of Rx Jobs/Day: 11,200
Percentage of Uncut Jobs: 18%
www.hoyavision.com

ZeissCarl Zeiss Vision Laboratories
Founded: 2000
HQ./Main Lab Location: San Diego, Calif.
No. of Locations: 18
No. of Employees: 1,090
Key Executives: Joe Donahoe, Dave Delle Donne, David Jochims
Owner: Carl Zeiss Vision
Key Markets: Nationwide
2010 Est. Net Kazancı: $162 million
Rx Satışları: $155.5 million
No. of Rx Jobs/Day: 10,870
Percentage of Uncut Jobs: 25%

www.vision.zeiss.com

Bu iki firmanın artıları ve eksileri

hoya

+ucuz
+distrübütör fiyat avantajı
+made in japan
+dünyanın en sağlam organik camı
+dünyanın en iyi ve uZun ömürlü kaplama üreticisİ(superhivision ev hi vision longlife)
+camın yıllar geçtikten soNra sararmaması
çok kaliteli ürÜnleRi olmAsı,if 2008,2010 yılı ödüllerinin sAhibi
+her camına minumum 2 yıl garanti vermesi
+ilk defa kırılmaz cam üretmiş olması(bu rimless yani çerçevesiz gözlükler için avantaj)
-diğer marka camlara göre inceltmede biraz fark olması
-camın ışığa bakıldığında niteliğinin sarı olması(bunu beyaz bir kağıda iki camı koyarakta anlayabilirsiniz)zeiss

+made in germany
+kaplamasının kaliteli oluşu(loutec)
+her camına 3 yıl garanti vermesi(belli koşullarda)
-camın niteliğinin beyaz olması
-gereksiz pahalı olması
+memnuniyetsizlik halinde kısa süreliğinde değişime gidebilmesi(özel durumlarda)
-individual tip camların fasafisodan oluşması

Kısa bir değerlendirme yaptık peki camı seçerken neye dikkat edicez ?

1.Gözlük camı diyoptrisi 3 ve üstündeyse 1.60(%40) ve daha üstü inceltmelerin gerektiği için seçebilirsiniz.
2.Bunu yaparken kataloglardan bakarak ve internet ortamında abbe değerine çok önem verin.
3.Eğer son kullandığınız gözlük camınız çok yüksekse ve incelik sizin için birincil amaç taşıyorsa abbe değerini ikinci plana atabilirsiniz
4.Seçtiğiniz camlar için mutlaka sigortanın karşıladığı miktarı öğrenin ve indirim yaptırın.Bazı zamanlar bağkur daha avantajlı olmakta.
5.Seçtiğiniz gözlük ve camınızın faturasında kesinlikle ayrıntılı bir şekilde gözlük ve camın isminin markasının modelinin yazılmış olduğunu teyit edin.
6.Faturadaki gözlük ve camın net yazılmamasının nedeni gözlük için gözlükçülerin %18,cam için %8 kdv ödemek zorunda olmalarıdır.
7.Gözlük değil camı en önemlisi olduğu için teslim alırken markalı hologramlı camları,aynı zamanda cama ait özel kartları almayı unutmayınız.
8.Genelde zincir mağazalardan alışveriş yapmanız sizin o mala olan güveninizi arttıracaktır.Bilinmedik yerlerden alışveriş yapmayın.
9.Unutmayın yurtdışında camlar çok ucuz.Bunun için basit bir araştırma yapabilirsiniz.Çok kar var diyenler olabilir haklılar.Standart Asferik Cam,Asferik Cam ve Biasferik Cam Farkı ve Görüş Genişliğine etkisi

Aslında burda bu 3 cam tipini şöyle açıklayabilirim;Sınavdasınız ve yanınızdaki kağıda bakmak istiyorsunuz ama kafanızı çevirmeden bir türlü net olarak kağıdı göremiyorsunuz.İşte tam bu noktada o kağıdı görememeninizin nedeni aslında aldığınız cam tipinin asferik yüzeyinin standart asferik yüzey çeşidinde olmasıdır.Bi asferik cam yüzeyleri camların her iki tarafına eşit olarak uygulanmakta ve camda görüş kapasitesi bu sayede %77 artmaktadır.Bi asferik yüzey camlar masa gibi düzdür ve standart asferikler konkav yüzeydedir.Elinize aldığınızda bir camın asferik mi yoksa biasferikmi olduğunu anlayabilirsiniz.Örneklerle gösterecek olursak;

Peki ya gözlük seçerken nelere dikkat etmeliyiz ?Piyasada bulunan gözlük çerçevelerinin yapısal özellikleri

Alüminyum:güçlüdür ve hafiftir fakat rahatlık sunmaz.
Ruthenyum:Çizilmelere karşı dayanaklıdır,güçlüdür ve rahattır fakat çok pahalıdır.Korozyona karşı dirençlidir.
Memory Metal:Bu tip gözlük çerçeveleri süper güçlü titanyumdan ve nickel alaşımdan üretilmektedir.Ve en önemli özelliği kırılmaz ve esnek oluşudur.
nickel:yumuşak ve güçlüdür.Korozyona karşı etkilidir.
nickel silver:avrupada çok popülerdir.pilotlar kullanır.Dayanaklıdır.
Berilyum:güçlü,hafif ve dayanaklı bir metaldir.Nasa tarafından kulanılmaktadır.Maliyeti çok yüksektir.
Titanyum:Çok pahalıdır.Yüze fit uyumu vardır.Çok hafiftir ve çok dayanıklıdır.Korozyona karşı direnci mükemmeldir.
Monel:Çoğu zaman gözlük çerçevelerinde kullanılmaz çünkü eğilip bükülmesi ve cama uygulanması zordur.Korozyona karşı dayanıklıdır.
Stainless Steel(Paslanmaz Çelik):Rahatlık,dayanıklılık için kullanılabilinir.
Cobalt:Pahalıdır fakat bir titanyum kadar değildir.Hafiftir ve korozyona karşı dayanaklıdır.


Abbe değeri

Yükseği iyidir,düşüğü o kadar kötüdür.Ortası makbuldür.Aşağı yukarı abbe değeri görme keskinliğimizi gösterir.45 abbe değeri olan bir gözlük camı ile 30 abbe değeri olan bir cam mukayese bile edilemez.Oyüzden gözlükçülerde kataloglardan herzaman mümkün mertebe yüksek abbe değerli olanlara bakınız.Fakat unutulmaması gereken birşey var.O da ne kadar yüksek indeksli cam isterseniz o kadar düşük abbe değerli camla karşılaşırsınız.O yüzden mümkün mertebe ortasını almaya bakın siz.

Abbe değerleri kıyaslama

Düşük abbe değerli cam aldığınızda görme kaliteniz bu şekilde olacaktır.


Yüksek abbe değerli cam aldığınızda ise görme kaliteniz daha iyi olacaktır.


Anti refle kaplamanın önemi ve farkı

Kimi zaman göz derecemiz ilerlemesede akşam vakti araba ışıklarının dikey veya yatay olarak yansıdığını görürüz.İşte bu ışıma aslında uzun süredir kullandığınız camlarınızın kaplamasının artık ömrünü doldurduğuna bir işarettir.Örneklerdede görebileceğimiz üzere foto çekindiğimizdede aynı parlama olacaktır.
Ufaltılmış ön izleme resmiUfaltılmış ön izleme resmi
Unutmayın göz en önemli organlarımızdan.Sınav esnasında,araba sürerken,yolda yürürken kim rahat görmek istemezki ?


Ufaltılmış ön izleme resmiBu haber: www.memurvadisi.com sitesine aittir.
Güncel Blog Sayfası * Online Tv Sayfası * Online Radyo Dinle * Günlük Gazeteler * Kimineli Blog * Beles Radyo * Cep Telefonları * Digg * Maçlar * Altın Döviz Borsa * Ödevler * Arama Motoru * Canlı Maç Seyret * Ödev Sitesi * Yemek Tarifi * Bedava Backlink * Cep Telefonu * Free Backlink * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Türk Filmi İzle * Yalan Dünya Dizisi * Koyu Kırmızı Dizisi * Ayrılık Olmasa Dizisi * Ha Babam Uzay Dizisi * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Güncel * Güncel Blogcu * Zarfat * Memurblogspot * gazete * memurcep * acemtr * İşler Güçler Dizisi * Kötü Yol Dizisi * SSK SGK BAĞKUR SORGU EKRANI

15 yorum:

Bu camların garanti koşulları nelerdir?Bende hoya marka cam var ve geçen hafta top oynarken yere düştü.Ve camda çizik oluştu.Garanti kapsamına girer mi?

öncelikle hoya camın hangi modelini aldınız bu önemli.ben mesela hi vision long life kaplama aldım.3 yıl cam çatlasa kendiliğinden yenisini vermek zorundalar.10 yılda kaplama garantisi var ki normalde sıcaktan soğuktan çok sık temizlenmekten kirden filan sadece kaplama bozulduğu için değiştirmek gerektirdiği için hoya diyorki 10 yıl içerisinde kaplamasında en ufak bir sorun çıkarsa getirin yenisiyle değiştirelim.Bu da haliyle markaya olan güveni arttırıyor.

baştan sona okudum güzel ve bilgilendirici aradığım bilgileri bu yazıda bulabildim teşekkürler

Güzel konu, paylaşım için teşekkürler.
Sayenizde bu konu hakkında bayabilgilendim :)

valla eğer imkan olsa yurtdışından getirtin diyecem.Nedeni ise türkiyede

hoya nulux ep 1.60 eyas high vision long life bir camın tanesi 500tl iken yurtdışında bu 90 dolar.Elinizde reçeteniz olduktan sonra istediğiniz diyoptriyi alırsınız. ve camları da istediğiniz gözlükçüye taktırırsınız.Çünkü Türkiyede camı elinize aldığınızda gerçekten ne taktıklarını bilemiyorsunuz.Amblem,cama özel üretim seri numarası ve kartı olunca anca istediğiniz gözlük camını satın almış oluyorsunuz.Bu gerçtekten sıkıntı verici bir durum.Tabiki siz benim kadar ince eleyip sık dokumuyor olabilirsiniz.Ama lcd led parlaklık vs bir televizyonda arıyorsak bence gözümüz içinde bunu yapmalıyız.%40 kar etmesini biliyorlar.En iyi hizmeti de vermek zorundalar bence.

Türkiye'de kim Eyas Long Life'a 500 TL tane fiyatı verdi onu merak ettim doğrusu. İkincisi, yurtdışında 90 dolar olarak kim fiyat verdi onu da merak ettim. Üçüncüsü, hangi optik dükkanından hangi camı aldınız da garanti belgesini, cam zarflarını talep ettiniz de vermediler. Onu da merak ettim doğrusu.

Güzel bir rehber, gözlük alırken sadece çerçeveye önem veriyordum artık gözlükçüye bilinçli gidip abbe değeri neymiş, anti refle var mı soracağım Yalnız dikkatimi çekti, son yıllarda popüler olan kemik çerçevelerden bahsetmemişsin. Acaba onlarda da seçenekler var mı ? Ne bileyim, içeriğinde şunlar olursa kararmaz, soyulmaz gibi...

Hocam kemik çerçevelerde diğer çerçeve türlerine artı olarak dikkat edilmesi gereken husus, burun kısmına oturup oturmadığıdır. Çünkü plaket olmadığı için ayar yapma şansı olmaz.
Kemik çerçevede soyulmsapına, dökülme enjeksiyon denen çerçevelerde olur. Kesme dediğimiz çerçevelerden almanız gerek. Kesme olup olmadığını ağırlığından anlarsınız. Kesme ağırdır ve sapın gövdeyle birleştiği noktada sapın iç kısmına bakarsanız tırtıklı ve elde eyelenmiş olduğunu görürsünüz. Gözlükçünüz de muhakkak kesme ve enjeksiyonu yan yana koyup gösterecektir.

Teşekkürler, zaten denemeden almayacağım için burna oturma meselesi dikkat edeceğim ilk şey. Kesme-enjeksiyon ayrımını da yapacağım sayende. Yalnız numaram da -5.75 yani ağır olmasını istemiyordum burna çok yüklenir diye . Geniş bir çerçeve de almayı istiyorum, napalım artık burna kuvvet diyeceğim

çerçevesiz gözlük kullanıyorum. -3,5 miyop -0,75 astigmat var. camlarım harita gibi çizildi. yenileyeceğim ama 1.59 polikarbon cam mı, 1.67 cr39 mu tercih etsem karar veremiyorum? polikarbonun abbe değeri düşük görme kalitesi az ama dayanıklı, cr39 ise her an çizilme kırılma riskiyle dolu ama abbesi yüksek?

Essilor 1,61 Crizal asferik abbe değeri 42 kırılmaya karşı garantili üstelik çift cam 150 tl fiyatı mükemmel (yeni çıkan 1,6 asferik olmayanı kesinlikle alma 1,6 asferik olanı var ama tek cam fiyatı 300 tl (katolog fiyatı))

eskiden %60 inceltilmiş cama 300 tl verdiğime yanıyorum atasundan aldığım cam baş arısı yapıyordu Essilor 1,61 Crizal kesinlikle tavsiye ediyorum

1.67 indekse 2 - 3 kat para verme incelik bakımından neredeyse hiç fark yok

acizcool sol -3.0 sağ -2.0 miyop yeni muayene oldum değişmemiş numaralarım gözlükçünün verdiği fiyatlar geneldi sanırım kaplamaları söylemeden sadece bi fiyat verdi doktor da essilor diye bi marka önerdi ve gözlükçünün biraz uyanık olduğunu düşünüyorum

20 TLye de olur camlarınız, 250'ye de.
Bir daha tekrar edelim; ne tarz çerçeve, hangi cam özelliği ve bütçe ne kadar.

Herkese merhabalar
Son derece faydalı bilgilerle dolu bu sayfalarda katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Ben de önceki gün yıllardır kullandığım gözlüğüme bir de yakın gözlüğü ilave temek durumunda kaldım. Artık 40 yaşın üzerinde kendini gösteren bir durum. Yaşayanlar anlayacaktır. Burada yazılanlardan progressive ya da varifokal camların birden fazla gözlük kullanımını ortadan kaldrıma kolaylığı sunduğunu öğrendim. Bu nedenle bir kaç sorum olacak:
1- Reçetem şu şEkilde
-UZAK:
SAĞ
---Sph + 2,50
---Cyl (boş)
---Axis (boş)
SOL
---Sph + 0,25
---Cyl + 0,25
---Axis 15'

YAKIN
SAĞ
---Sph + 3,50
---Cyl (boş)
---Axis (boş)
SOL
---Sph + 1,50
---Cyl + 0,25
---Axis 15'

Progressive ya da varifokal cam yakın ya da uzak görmede dar bir banttan bakıyormuş gibi bir sorun yaşatır mı? (Belki anlamsızdır bu soru ama yakını artık hiç okuyamıyorum. Eğer dar bir banttan ya da kapı deliğinden bakıyormuş gibi okuyabileceksem o zaman Progressive ya da varifokal cam gereksiz olacaktır. ) Sağ gözüm aşırı tembel olduğu için dar bantın özellikle araç kullanırken sağ taraf ile ilgili sorunlar yaşatmasından kaygı duyuyorum.

2-Bir sitede fiyatlar verilmiş. HOYA Organik 1.60-Multicoated-varifokal Cam (Sifero slindirik (Miyopik veya Hipermetropik Astigmat) ) için 312,55 lira; ZEISS Organik 1.60-Multicoated-Varifokal Cam (Sifero silindirik (Miyopik veya Hipermetropik astigmat ) ) için ise 442 lira fiyat vermişler. Bugün bir alışveriş merkezindeki optikçiyi aradım. Telefonda fiyat veremeyiz, gelmein lazım, size özel üretim yapıyoruzdan başladı seçeceğim çerçeveye göre camın fiyatının değişeceğini ilave etti. SOnunda 1000 lira ortalamadır deyip telefonu kapattı. Bu fiyatlar normal midir?

3-Çerçeve ise yarım çerçeve düşünüyorum.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

1- Evet, progresif camlar size uzak, orta ve yakın mesafeyi tek gözlükte gösterir. Bu gösterme olayı da camın özelliğine göre daha da geniş Ve kaliteli görüntüye kavuşur. Yani ne kadar geniş kanallı cam alırsanız sorununuz olma ihtimali o kadar düşük olur.

2- Hoya'nın ya da Zeiss'in hangi camı? Hoya'nın 1.61 indekste 6-7 adet (daha da fazla olabilir) progresif cam çeşidi var. Telefonda gözlükçünüz doğru söylemiş size. İhtiyacınız belirlenir, ona uygun koridor mesafesindeki cam istenir ve cam özelliği olarak da çerçevenize göre sipariş verilir. Verilen fiyat normal. Zevkinize göre bu rakamı 10.000 TL'ye de çıkartabilirsiniz 350 TL'ye de düşürebilirsiniz; ama arada fiyat farkından fazla kalite farkı olacaktır.

3- Çerçevenize uygun bir sürü cam çeşidi var. Mutlaka en uygun olanı kesilip montajı yapılır.

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More