Yurtdışı Gönderi İşlemleri ve ilgili Mevzuat (Posta Yoluyla Gönderi / Hızlı Kargo / Mevzuat-Takip)
4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, 06.07.2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelge.


Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?
Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu
geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.
Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?
Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;
- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20
olarak uygulanmaktadır.
Söz konusu eşyanın,
- Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
- Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
- Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
- Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
gerekmektedir.
Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin olan 75 Avro mahsup edilmeyecektir.
Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?
Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.
Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?
Hayır, yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.
Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?
Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.
Önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin muafiyetten faydalanmanın bir sınırı var mıdır?
Evet, posta/hızlı kargo yoluyla gelen ve değeri 75 Avroya kadar olan eşya için uygulanan muafiyet, yılda en fazla beş kere kullanılabilir. Bu limitlerin aşılması halinde eşyanın ticari mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.
Bu sınırlamanın aşılması halinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 169 uncu maddesine göre sözlü beyan usulü çerçevesinde işlem yapılarak, Kararın 62 inci maddesi kapsamında maktu vergi tahsil edilmesi kaydıyla eşya teslim edilir. 2011/23 sayılı Genelgenin yürürlük tarihi olan 19.04.2011 tarihinden önce gönderilmiş olan sevkiyatlar, bu sınırlamaların uygulanmasında dikkate alınmayacaktır.
Ticari nitelik arz etmeyen CD, VCD, DVD, doküman ile kitap, dergi vb. basılı yayımlar için bu sınırlama uygulanmayacaktır.
Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?
Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.
Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?
Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.
Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?
Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.
Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?
Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nın muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesine ilişkin bir istisna var mıdır?
Evet, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.

YOLCU BERABERİ KİŞİSEL EŞYA LİSTESİ
A) TÜKETİM MADDELERİ
a) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
1- Sigaralar
400 adet
2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)
100 adet
3- Puro
50 adet
4- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)
250 gr.
5- Pipo tütünü
250 gr.
b) ALKOLLÜ ÜRÜNLER
1- Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler
1 lt.
2- Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler
2 lt.
c) KOZMETİK ÜRÜNLER
En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon
ç) GIDA ÜRÜNLERİ
1- Çay
1 kg.
2- Çözülebilir hazır kahve
1 kg.
3- Kahve
1 kg.
4- Çikolata
1 kg.
5- Şekerden mamul yiyecek
1 kg.
B) DİĞER EŞYA
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- Bir adet kamp çadırı
2- Bir adet dalgıç takımı
3- Bir adet motorsuz şişirme bot
4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
5- Bir çift yüzme paleti
6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yatak
2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- Bir adet ütü
5- Bir adet bisiklet
6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)
PTT Yurtdışından Gönderilerin Takibi İçin TIKLAYIN..
USPS Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN (TR Dağıtım PTT)
UPS Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN..
DHL Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN..
China Post Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN. (TR Dağıtım PTT)
Hongkong Post
TNT Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN..
TNT Gümrük Takibi İçin Tıklayınız..
FedEx (MNG)Gönderi Takibi İçin Tıklayın..
EXPRESS KARGO Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN..
NEX Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN..
FREX Kargo Takibi İçin TIKLAYIN..
ARAMEX Gönderi Takibi İçin TIKLAYIN..
Gönderi Takibi İçin Tıklayın..
Post Danmark Göneri Takibi İçin Tuklayın..
PTS Gönderi Takibi İçin Tıklayın..
Canada Post
DPD Gönderi Takibi (TR Dağıtım Yurtiçi Kargo)
Aras Kargo Gönderi Takibi İçin Tıklayınız..
Bu haber: www.memurvadisi.com sitesine aittir.
Güncel Blog Sayfası * Online Tv Sayfası * Online Radyo Dinle * Günlük Gazeteler * Kimineli Blog * Beles Radyo * Cep Telefonları * Digg * Maçlar * Altın Döviz Borsa * Ödevler * Arama Motoru * Canlı Maç Seyret * Ödev Sitesi * Yemek Tarifi * Bedava Backlink * Cep Telefonu * Free Backlink * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Türk Filmi İzle * Yalan Dünya Dizisi * Koyu Kırmızı Dizisi * Ayrılık Olmasa Dizisi * Ha Babam Uzay Dizisi * SEO Yarışmaları * Memur Blog * Güncel * Güncel Blogcu * Zarfat * Memurblogspot * gazete * memurcep * acemtr * İşler Güçler Dizisi * Kötü Yol Dizisi * Veda Dizisi * Yeni Vadi * SSK SGK BAĞKUR SORGU EKRANI

8 yorum:


aliexpress ten tablet alıcam. China post, hong kong post falan var kargo seçenekleri 30 gün falan yazıyor teslim süresine 2-3 $ falan parasıda uygun.

merak ettiğim bu kargo seçeneginde takip numarası var mı? internetten görebiliyomuyuz paket nerede falan filan.

onu istemen gerekir
almassan 45 günü bulabilir
alısan 15 20 gün

china post a çok kötü diyolar. hem teslim süresi uzun hemde gelip gelmeyeceği belli değil. en dandik posta hele takip numarası yoksa kesinlikle gelmez, ya kaybolur ya çalarlar diye düşünüyorum. 2 sene evvel amerikadan 100$lık bir ürün aldım usps ile gönderildi takip numarası vardı ancak sadece amerika içinde amerikadan çıkınca paket daha takip şansı yok... dolayısıyla uçtu gitti aramadığım yer kalmadı ama bulunamadı parayı sokağa attık. o yüzden bence çinden de EMS yi kullanmak lazım biraz pahalı ama sorunsuz geliyor.

arkadaşim cin post kotü değil halkın bilmemesi kötü
söylediyim gibi 15 20 günü bulur takip no ile postacı senden imzanı ister teslim aldıgına dahil
takip nosuz 45 günü dahi gecer işin kotüsü postaci atar gider biri alısa ne olacak
bu istisnalar cin tatiline dekkelmemeli çünkü adamların tatili 1 harfta yani 10 gün daha eklersiniz bu durum da
hongkong post 10 12 günde gelir
takip no ile paketin kaybolma şansı sıfır bence
ing bilmiyorsan tr.duckrock.com baglantıya geç
malı almak önemli değil arkasında durmak önemli

arkadaşım ingilizce biliyorum. china post denilen olayda takip numarası hiç duymadım. satıcının takip numaralı ürün göndermesi için china post ta öyle bir seçenek olması lazım. öyle bir seçenek olsa bile takip numaralı göndermek takip numarasız göndermekten pahalı. aliexpress'te bazı satıcılar china post ile 2-3$ a gönderi yapıyorlar Türkiye'ye, bazısı 25$ fiyat çekiyor aynı ürün gönderimi için. bunun sebebi büyük ihtimal takip numarası... takip numarası olsa bile ürünün gelmesi 15-20 günü buluyorsa, o paraya EMS var onu kullanırım 10 gün içinde elimde olur. Ayrıca China post'un verdiği takip numarası büyük ihtimalle "overseas" değil yani deniz aşırı gönderilerde işe yaramıyor. Paket Çin'den dışarı adım attığında o takip numarasını at çöpe. başıma geldi daha evvel tecrübeyle söylüyorum. EMS'de öyle birşey yok. UPS,DHL,TNT,FEDex gibi verilen takip numarını worldwide adım adım hangi işlemlerden geçiyor görebiliyorsun. O yüzden macera aramaya hiç gerek yok. Fiyatlar birbirine çok yakın ve teslim süreleri arasında dağlar kadar fark var...

ornek cin postasının takip nosu RA208309854CN
cok ürün getirdim hiç biri kaybolmadı
satıcı ile temas kur takip no iste bence
cin posta güvenmiyorsan hongkong post iste için rahat olur

En güzel takip sitesi


http://www.17track.net/IndexEn.html

Merhabalar hocam yurt dışındaki sitelerden ürün almadım güvenli alabileceğim elime ulaşıcak bildiğin bir site var mıdır

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More