Danıştay Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katibi AlımıDanıştay Başkanlığı'na Zabıt Katibi Alımı Sınav Başvurusu

Danıştay Başkanlığı'ndan 36 zabıt katibi sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu. Sınav uygulamalı ve sözlü olarak gerçekleşecek. Uygulamalı ve sözlü sınav Danıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirlecek. Yapıacak zabıt katipliği uygulamalı ve sözlü sınavı için adayların 4 şubat ile 15 şubat tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor. Zabıt Katipliği başvuruları 4 Şubat 2013 pazartesi günü saat 09:00'da başlıyor ve 15 şubat 2013 cuma günü saat 17:30'da sona eriyor.


Zabıt Katipliği Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
1-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2-) Sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
3-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Zabıt Katipliği Özel Şartlar:
1-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarının ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Öte yandan, Ticaret Liselerinin yukarıda sayılan bölümler dışındaki bölümlerinden mezun olanlardan, örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladıklarını resmi olarak belgelemeleri halinde, daktilo veya bilgisayar sertifikası istenilmeyecektir.)
3-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
4-) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek. Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca; doğru kelime sayısının belirlenmesinde, verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
5) Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.

Zabıt Katipliği Başvurusunda İstenen Belgeler:
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.
1-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)
2-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu),
3-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren bilgisayar çıktısı),
4-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
5-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığına dair resmi belge.

Zabıt Katipliği Başvuru Tarihi, Süresi, Şekli Ve Diğer Hususlar:
1-) Başvuru 04/02/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup, 15/02/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.
2-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
3-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.
Zabıt katipliği sınavı başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız..!

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More