50 Cent ft. Eminem, Adam Levine - My Life [ Türkçe Çeviri ]Bu şarkı çevirisi nettebuldum.blogspot.com yazarları tarafından türkçeye çevirilmiştir. Türkiyede ilk defa nettebuldum.blogspot sitesinde yer almaktadır. İzin almadan veya kaynak göstermeksizin sayfanızda paylaşmayın.
My life, my life  Benim hayım,Benim hayatım
Makes me wanna run away  Beni kaçırmak istiyor
But there's no place to go, no place to go  Ama gidecek bir yer yok,yer yok
A lot of confusion, it's like illusion  Bir sürü karışıklıl,aldatmaca gibi
Like a movie, got nowhere to go  Film gibi,gidecek bir yer yok
Nowhere to run and hide, no matter how hard I try  Kaçıp saklanacak yer yok,çok çalışsam neye yarar

Yeah, OP I went from back filthy to filthy rich  Evet,geriden gittim elliye  elli zengin
Man the emotions change so I can never trust a b-tch  Adamım duygular değişir yani bir sürtüğe asla güvenemem
I tried to help n-ggas get on, they turned around and spit  Zencilere doğrulmaları için yardım ettim,geldiler ve tükürdüler
Right in my face, so Game and Buck, both can s-ck a d-ck  Yüzüme,yani oyun ve para,ikisi de bir s*k emebilir
Now when you hear 'em it may sound like it's some other sh-t  Şimdi onları duyduğun zaman sesleri başka bir b*k gibi
Cause I'm ain't writing anymore, they not making hits  Çünkü daha fazla yazmıyorum,hit yapmıyorlar
I'm far from perfect, there's so many lessons I done learned  Mükemmelden uzağım,öğrendiğim çok ders var
If money is evil look at all the evil I done heard  Eğer para şeytansa bak bu bütün şeytanlara duyduğum
Im doing what im supposed to  Umduğumu yapıyorum
Im a writer, im a fighter, entrepeneur  Yazarım,kavgacıyım,girişimciyim
Fresh off the sewer, watch me manouver, what's it to you?  Lağımın tazesi,izle beni dolandırıcı,bu neydi?
The track I laced it, it's better than basic  Bağladığım şarkı,normalden iyi
This is my recovery, my comeback in  Bu benim iyileşmem ,geri dönüşüm
kaynak; nettebuldum.blogspot.com
My life, my life  Benim hayım,Benim hayatım
Makes me wanna run away  Beni kaçırmak istiyor
But there's no place to go, no place to go  Ama gidecek bir yer yok,yer yok
A lot of confusion, it's like illusion  Bir sürü karışıklıl,aldatmaca gibi
Like a movie, got nowhere to go  Film gibi,gidecek bir yer yok
Nowhere to run and hide, no matter how hard I try  Kaçıp saklanacak yer yok,çok çalışsam neye yarar

While you were sipping your own kool-aid getting your buzz heavy  Kendi havalı yardımını yudumlarken  vızıltı ağır
I was in the f-cking sheds sharpening my machete  Kahrolası kulübemdeydim  palamı  tıraşlıyordum
Sipping some of of that revenge juice, getting my taste buds ready  İntikam suyundan yudumlarken,filizler hazır
To whoop down this spaghetti, or should I say this spaghett-even?  Bu spagettiyi mideye indirmek için,ya da spagetti çoktan mı demeliyim?
I think you f-ck-ng meatballs keep on just forgetting  Bence sen kahrolası köftesin ve unutmaya devam ediyorsun
Thought he was finished, m-therf-ck-r, it's only the beginning  Bitirdiğini düşünmüştüm,daha başlangıç
He's buggin' again, he's straight thuggin', f-ck who he's offending  Tekrar adamcağız,umut ediyor,s****r ne bekliyor
He'll rip your vocal chords out and have them b-tches plugged in me  Vokallerinizi sürecek ve takılmış sürtüklere sahip
Motherf-cking wall with 3000 volts of electricity  Kahrolası duvar 3000 voltluk elektrikle
Now take the other and dump them then pluck him, m-therf-ck-rs in each  Şimdi diğerini al ve boşal ve yol onu,kahrolasılar aynı zamanda
One of your eyesockets cause I thought you might finally f-cking see  Göz soketlerinden biri çünkü düşündümkü sonunda görebiliyorsun
That'll teach you to go voicing your c-cks-ckin' opinion to me  Bu sana yalağın düşüncülerini dile getirttirecek
I done put my blood, my sweat and my tears in this sh-t  Kanım ı koymayı bitirdim,terim ve gözyaşlarım bu pisliğin içinde
F-ck letting up, you’re gonna end up regretting you ever betted against me  Kahrolası dur,bana karşı iddia etmeye son vereceksin
Feels like I'mma snap any minute, yeah, it's happening again  Şipşak gibi hissediyorum,evet yine oluyor
I'm thinking about the same  Aynı şeyi düşünüyorum
Motherf-ck everybody that's up in this b-tch, but 50! Herkes bu sürtüğün içinde ayakta ama 50
Cause this is all I know, this is why so hard I go  Çünkü bu bildiklerim,neden bu kadar haşin olduğum
I swear to God I put my heart and soul into this more than anybody knows  Yemin ederim ruhumu bu işe herkesin düşündüğünden daha çok adayacağım
I'm trapped, so all I do is rap, but everytime I rap I'm more trapped    Kandırıldım,yaptığım tek şey rap,ama her kandırıldığımda daha çok rap yaparım
And I rap myself right into this bubble, oh oh, I guess it's bubble wrap  Ve ben kendi kendime bu balonun içinde rap yaparım,sanırım bu balon dürüm
This is like a vicious cycle, my life's in a crisis  Bu ahlaksız bir teker gibi,hayatım kriz içinde

Christ, how was I supposed to know sh-t would turn up like it did?  Christ,nasıl umabilirdim bu pislik böyle yükselecek?
Feels like I'm going psycho again  Tekrar deliriyormuşum gibi
And I might just blow my lid  Ve gözkapaklarımı patlatıyor olabilirim
Sh-t, I almost wish that I would have never made Recovery, kid  Pislik,keşke hiç iyileşmem olmasaydı,çocuk
Cause I'm running in circles with  Çünkü çemberlerin içinde koşuyorum
kaynak; nettebuldum.blogspot.com
My life, my life  Benim hayatım,Benim hayatım
Makes me wanna run away  Beni kaçırmak istiyor
But there's no place to go, no place to go  Ama gidecek bir yer yok,yer yok
A lot of confusion, it's like illusion  Bir sürü karışıklık,aldatmaca gibi
Like a movie, got nowhere to go  Film gibi,gidecek bir yer yok
Nowhere to run and hide, no matter how hard I try  Kaçıp saklanacak yer yok,çok çalışsam neye yarar

I haven't been this f-ck-ng confused since I was a kid  Ben hiç böyle bir karışıklığın içinde çocukluğumdan beri olmadım
Sold like 40 million records, people forgot what I did  40 milyon sattım,insanlar ne yaptığımı unuttu
Maybe this is for me, maybe  Belki bu benim için,belki
Maybe I'm supposed to go crazy  Belki ben çılgınlaşmayı umdum
Maybe I'll do it 3 AM in the morning like Shady  Belki onu sabahın 3ünde Shady gibi yaparım
Psycho killer, Michael Myers, I'm on fire like a lighter  Psikopat katili,Michael Myers,ateşin üstündeyim ışık gibi
Tryna say the same classic, get your ass kicked  Tryna hep aynı konuşur,kıçını tekmelet
Man crook, wrap your head up in plastic  Dolandırıcı adam,kafanı plastiğe dola
Pussy, now pick the casket, dirt nap with the maggots  A***k,kasketi kap,arzularla pis bir şekerleme yap
It's tragic, it's sad it's  Bu trajik,üzücü
Never gonna end, now we number one again  Asla bitmeyecek,tekrar  1 numarayız
With that frown on your face, and your heart full of hate  Suratındaki bu aptal ifadeyle,kalbinde nefret dolu
Accept it, respect it  Kabul et saygı duy
This a gift God gave me like the air in the lungs  Bu tanrının akciğerlere hava verdiği gibi banada verdiği bir hediye
And every f-cking thing with it  Ve bunla birlikte her şey


My life, my life  Benim hayım,Benim hayatım
Makes me wanna run away  Beni kaçırmak istiyor
But there's no place to go, no place to go  Ama gidecek bir yer yok,yer yok
A lot of confusion, it's like illusion  Bir sürü karışıklık,aldatmaca gibi
Like a movie, got nowhere to go  Film gibi,gidecek bir yer yok
Nowhere to run and hide, no matter how hard I try  Kaçıp saklanacak yer yok,çok çalışsam neye yarar

kaynak; nettebuldum.blogspot.com

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More