PYBS Okul Müdürlüklerinde Yapılacak İşlemlera. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

b. PYBS'ye başvurmak isteyen öğrenciler ile YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılılığa başvuruda bulunacak öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda duyurmak,

c. "PYBS Kılavuzu"na, öğrencilerin http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,

d. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

e. Görme, İşitme, Zihinsel ve Ortopedik Engelliler Ortaokulları, Özel Eğitim Meslek Liseleri (Ortopedik ve İşitme Engelliler) ile YBO' larda öğrenim gören engelli öğrenciye ait "Özürlü Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü Kimlik Kartı" veya "özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı" nı başvuru tarihleri arasında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesini yapmak,

f. PYBS' ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol edilmesini sağlamak,

g. Öğrencinin sınav/tercih başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

h. Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak,

i. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,

j. "Sınav Giriş Belgesi"ni internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci velisine teslim etmek. "Sınav Giriş Belgesi"ni kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,

k. PYBS başvuru veya kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda "(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya parasız yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek,

l. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve kayıt süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek,

m. Öğrencileri ve velileri bilgilendirerek bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini "e-Burs Modülü" üzerinden yapmak.

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More