PYBS Sınav Giriş Belgeleri - PYBS Sınav Yerini Öğren 9 Haziran 20138.Sınıf PYBS Parasız yatılı ve bursluluk sınavı 8 Haziran 2013
5-6-7-9-10-11. sınıf PYBS Parasız yatılı ve bursluluk sınavı 9 Haziran 20132013 SBS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlanacaktır. Muhtemelen bir gecikme olmaz ve bu tarihte yayınlanır.

2013 sınav giriş belgesi http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak,
mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

  • 8.Sınıflar SBS sınavında alacakları puan PYBS için değerlendirilecek yani ekstra bir PYBS sınavına girmeyecekler. PYBS başvurusu yapan öğrencilerin SBS puanına göre değerlendirme yapılacak...

  • 5-6-7-9-10-11. sınıf öğrencileri 9 haziran 2013 pazar günü PYBS yani parasız yatılı ve bursluluk sınavına girecekler...

PYBS ye girecek öğrencilerinin Sınav giriş belgeleri 27 mayıs 2013 tarihinden yayınlanacak. Öğrenciler Sınav Giriş Belgelerini öğrenim gördükleri okullardan alabilecekler...

9 Haziran 2013 PYBS ( Parasız yatılı ve bursluluk sınavı) Sınav Giriş Yeri Öğren:


PYBS Parasız Yatılılık veya Bursluluğun Sona Ermesi ve yeniden hak kazanma


(1) İlköğretim okullarında burslu ve ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.
(2) Aşağıdaki hâllerde;
a) İlköğretim okullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan,
b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,
c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,
d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,
e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,
f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,
g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,
öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.
(3) Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.
(4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.
yeniden hak kazanma
Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.


pybs bursluluk sınavına hangi okulda gireceğim, 2013 pybs giriş belgesi ne zaman çıkacak, pybs giriş yerleri belli oldumu, pybs sınav giriş belgesi çıtkı, 2013 pybs sınav giriş belgesi al, 2013 bursluluk sınavı giriş belgesi, 8.sınıf pybs sınav giriş belgesi, pybsye nerede gireceğim, pybsye hangi okulda gireceğim öğren, PYBS sınavı ne zaman, PYBS sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak, 9 haziran pybs sınav giriş belgesi, PYBS sınav giriş yerleri nereden öğrenilecek, PYBS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir, 5.sınıf bursluluk sınavı ne zaman, 5.sınıf bursluluk sınavına nerede gireceğim, 5.sınıf bursluluk sınavı giriş belgesi, 6.sınıf bursluluk sınav giriş belgesi, 5.sınıf bursluluk sınavı ne zaman, 7.sınıf bursluluk sınavına nerede gireceğim, 2013 parasız yatılı bursluluk sınavı giriş yerleri 

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More