ASKERE GİDEN KİŞİNİN ANNESİ BABASI VE EŞİNİN YARDIM ALMASI İÇİN NELER GEREKLİasker yardımı nedir, asker yardımı nasıl alınır, asker yardımı almak için gerekli olanlar, asker yardımı alma koşulları neler, kimler asker yardımı alabilir, asker aileleri için yardım nasıl alınır, asker yardımı alma için nereye başvurmak gerekir, askerlere yardım parası kaç para veriliyor, asker yardım parası,
Her Türk gencinin görevlerinden biri olan askerlik yapılmak ve yapıldıktan sonra gurur duyulacak olaylardan birisidir. Çoğumuz askerlik tecili yaptırır ve askere gitme işimizi erteleriz. Askere
gitmeme nedenlerinin arasında hepimize göre nedenler vardır.

Kimimiz okuldan dolayı kimimiz, yapmak istemez, kimimiz ise ailede başka çalışan yoktur ve ailesini eşini zor durumda bırakmamak için askerlik görevini ertelemek zorunda kalır. Askerliğini ailesi ve eşi dolayısıyla erteleyenler için Asker ailelerine asker yardımı yapılmaktadır.
Çoğumuzun bu asker yardımı konusundan haberi ve bilgisi olmamaktadır. Sizlere bu yazımızda asker yardımı nasıl alınır, neler gereklidir ve nerelere başvurmak gereklidir bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.Asker Yardım Alma Koşulları Nelerdir ? 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerin durumları şehir ve kasabalarda belediyeler, köylerde ise ihtiyar meclisleri tarafından tetkik edilerek gerekli yardım yapılmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7'ye göre yardım yapabilmek için;

- Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, karısı, kız ve erkek kardeş olmaları,
- Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,
- Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.

Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz.Eş ve Çocuklar İçin İstenen Belgeler Nelerdir? 

- Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi,
- Askerin eşinin nüfus cüzdanı,
- Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı,
- Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,
- Tam kapaklı karton dosya,
- Evlenme cüzdanı (kendisi)

Not: Er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir. Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.Anne, Baba ve Kardeşler İçin İstenen Belgeler Nelerdir? 

- Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
- Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
- Askerin annesinin ve babasının nüfus cüzdanları,
- Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz.
- Tam kapaklı karton dosya,
- Kirada oturuyor ise kira kontratları fotokopileri,
- Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve
- Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir.

Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Belgeler Sağlanmalıdır? 

- Yardım alacak kişilerin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede oturması,
- Bulunduğu ildeki bütün belediyelerden asker maaşı almadıklarına dair Asker Ailesi Şefliği'nin verdiği belgenin onaylanması,
- Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi servisinin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesine ve Muhtara onaylatılması gerekmektedir.

Bu belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri belediyeye müracaat ettiklerinde; Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır. Belediye Şefliği tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare, Mal Müdürlüğü, Belediye Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak tüm yurtta mal varlığının olup olmadığı ve eğer varsa ne kadar gelir getirdiği araştırılarak uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.
Kaynak: www.gereklibelgeler.com

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More