TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİKiracının evden çıkarken yapması gerekenler!
Bir kontrat düzenleyerek kiraya çıkan kiracıların; kira bitiminin sonuna gelindiğinde evden çıkarken de yapması gereken bazı durumlar söz konusu. Aksi takdirde, kiracılar haklıyken haksız duruma düşebiliyor. Böyle bir durumun yaşanmaması için kiracının evden çıkarken yapması gerekenler nelerdir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.

Kiracı evden çıkarken..

İlk olarak kontratta evi nasıl teslim aldıysa bir problem yaşamamak adına o şekilde evi teslim etmesi gerekiyor. Eve verilen her zarar depozito bedelinde düşülüyor. Tabi bunun için de kontratta evin alınırkenki durumunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması şart.

Kira süresinin sonuna gelindiğinde kiracı, kira kontratının yenilenmesini istemiyorsa, sözleşme bitim tarihinden en az 15 gün önce ev sahibinin elinde olacak şekilde ihtarname ile bunu kendisine bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, sözleşme yenilenmiş olarak kabul ediliyor.

Bu şekilde bir ihtarname çeken kiracının evden çıkarken yapması gerekenler arasındaki son şey ise Teslim-Tesellüm belgesi nin imzalamak.

Bilindiği üzere teslim-tesellüm belgesi, kira sözleşmesinin son bulması halinde, kiracının evi boşalttıktan sonra ev sahibi ile birlikte anahtar teslim ettiğine dair imzaladıkları belge oluyor. Söz konusu teslim tesellüm tutanağı örneği aşağıda yer alıyor:

Anahtar teslim tesellüm tutanağı:

T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
…………………… MÜFTÜLÜĞÜ
...../...../20…..

TAŞINMAZ VE ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI

KİRACININ
Adı, Soyadı veya Unvanı
T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No
Adresi

TAPU BİLGİLERİ
1. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

2. Tapuda kayıtlı olduğu
Pafta, Ada, Parsel
Cilt, Sahife ve Sıra No
Tapu tarihi

3. Cinsi ve yüzölçümü

4. Mülkiyetin Kime Ait Olduğu

KİRA SÖZLEŞMESİNİN
1. Tarihi

2. Süresi

Yukarıda bilgileri verilen taşınmaz …………………… (BURAYA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNİN BİTMESİ VEYA KİRACININ TAHLİYE İSTEĞİ GİBİ NEDENLER YAZILACAK)  nedeni ile tahliye edilmiştir.

Kiracı tarafından taşınmaz boş olarak müftülüğümüze teslim edilmiş olup, kiracı içeride hiçbir eşyasının kalmadığını açıkça beyan ve taahhüt eder.

Müftülüğün kiracının birikmiş kira borçlarından kaynaklanabilecek alacakları baki kalmak ve fazlaya dair tüm hakları saklı kalmak kaydı ile taşınmazın anahtarı müftülüğümüze teslim edilmiştir.

İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim olunarak müşterek imza altına alınmıştır.  ……… /……… /2013 Saat: ……


Müftülük Görevlisi
İsim / İmza
                         
Kiracı                          
İsim /İmza


                                                     TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI 

………... İcra Müdürlüğü’nün ……./……. Esas sayılı icra dosyasına istinaden yatırılan ……….-TL (……….. Türk Lirası),  ../../…. tarihinde dosya alacaklısı …………. adına  ………. tarafından elden teslim alınmıştır.


Teslim Eden                                                                                               Teslim Alan

 …………..                                                                                                   …………..http://emlakkulisi.com/kiracinin-evden-cikarken-yapmasi-gerekenler/207955

0 yorum:

Yorum Gönder

Share

Twitter Delicious Facebook Digg reddit Favorites More